Uue nime andmine

19.04.16

 

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Nimeseaduses sätestatud juhtudel võib isik esitada perekonnaseisuasutusele taotluse uue nime saamiseks (ees-ja /või perekonnanime muutmiseks). Seadus lubab üldjuhul muuta nime ühel korral.

 

Selleks  esitab isik perekonnaseisuasutusele vormikohase avalduse.

 

Perekonnaseisuasutusel on seadusest tulenevatel juhtudel õigus nõuda ka muid kande tegemiseks vajaminevaid andmeid tõendavaid dokumente.
Avaldus ja kõik dokumendid  esitada  perekonnaseisuasutusele eesti keeles.
Võõrkeelsed dokumendid  esitada perekonnaseisuasutusele koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega. Tõlge ei ole nõutav, kui esitatav dokument on inglise või vene keeles.

 

Vaata lisaks:

http://www.siseministeerium.ee/14463/

http://www.siseministeerium.ee/14494/

Kestvus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise taotlus vaadatakse läbi mõistliku tähtaja jooksul.

Hind

Uue nime andmine on sõltuvalt nimeseaduses sätestatud  põhjusest kas riigilõivu eest summas 100 eurot või ilma riigilõivuta.

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 Pangakonto:
 SWEDPANGAS nr. EE932200221023778606
 SEB PANGAS     nr. EE891010220034796011
 Viitenumber: 2900082702, selgitus: uue nime andmine

Riigilõiv tasutakse avalduse esitamisel (enne toimingu tegemise  taotlemist).

Õigusakti

Seaduste tõlked :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Viljandi linn, Vabaduse plats 2 , tuba 117 (või 107 )
Vastuvõtuajad: E ja R eelregistreerimisega
TKN 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Vajaminevad dokumendid
  • avaldaja isikut tõendav dokument;
  • avaldaja sündi tõendav dokument;
  • avaldaja perekonnaseisu tõendav dokument;
  • avaldaja alaealiste laste sündi tõendav dokument.

 

Dokumendi (va isikut tõendav dokument)või andmete esitamist ei nõuta, kui kande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Tulemus

Nimekanne rahvastikuregistris.

Uue nime andmist tõendab kas perekonnaseisuametniku otsus või väljavõte regionaalministri käskkirjast.

Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud
Digitaalselt allkirjastatud avaldus
Vajaminevad dokumendid

ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Uue nime kanne rahvastikuregistris.

Viide