Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi Maavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel järgmised hoonestusõigusega koormatud kinnistud:

1.1. registriosa nr 3943939, Viljandi maakond, Suure-Jaani vald, Suure-Jaani linn, J. Köleri tn 9, alghind 3600 eurot.

 

1.2. registriosa nr 3902639, Viljandi maakond, Suure-Jaani vald, Suure-Jaani linn, J. Köleri tn 6 - alghind 5000 eurot.

 

1.3. registriosa nr 4728650, Viljandi maakond, Kolga-Jaani vald, Lalsi küla, Väike-Tasa, alghinnaga 640 eurot.

 

Kirjaliku enampakkumise esitamise tähtaeg on 21. aprill 2017 kell 10.00 aadressil: 71020 Viljandi, Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2, tuba 206.

 

Enampakkumiste avamine toimub 21.aprillil 2017 kell 10.15 Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2, tuba 118.

 

Pakkumine tuleb esitada eesti keeles ja kinnises ümbrikus, millele on märgitud märksõna "Kinnistu NIMETUS enampakkumine". Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente: pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu või asukoht, postiaadress ja kontakttelefon; pakkuja avaldus või juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus osta vara pakkumisel kehtestatud tingimustel; füüsilise isiku puhul koopia passist või ID kaardist; juriidilisel isikul koopia või väljatrükk äriregistri kaardist; sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma eurodes; kinnitatud väljatrükk tagatisraha tasumise kohta. Enampakkumine toimub vastavalt Riigivaraseadusele. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades seaduses ettenähtud piiranguid.

 

Müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Tähtaja möödumisel kaotab pakkumise võitja lepingu sõlmimise õiguse ja tagatisraha ei tagastata. Kogu müügihind tuleb tasuda rahas enne müügilepingu sõlmimist. Ostja kannab kõik müügilepingu sõlmimisega seotud kulud.

 

 

Lisainfo: Lembo Neerot - tel 433 0445.