Uudised ja teated

« Tagasi

Viljandi maakonna turvalisuse nõukogu infopäeval arutleti tuleohutuse teemadel

Eile, 22. märtsil toimus Viljandi maakonna turvalisuse nõukogu laiendatud koosoleku raames infopäev, kus käsitleti koduse tuleohutuse teemasid. Infopäevale olid kutsutud omavalitsusjuhid, sotsiaaltöötajad, külavanemad, mittetulundusühingute esindajad, koduõed ja maakonna turvalisuse nõukogu liikmed.

 

Ettekanded tegid Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu teemal „Lõuna-Eesti tervikvaade koduse tuleohutuse seisukohast" ja Viljandi päästepiirkonna juhataja Jüri Soovik teemal „Koduse tuleohutuse alane olukord maakonnas". Mõlema ettekande statistika näitab, et tulesurmade arv on küll Eestis aasta aastalt vähenenud, kuid püsib siiski veel liialt kõrge. Päästeameti visioon on, et aastaks 2025 on vähenenud õnnetuste arv ja kahju Eestis Põhjamaade tasemele – selleks tuleb aga igal inimesel oma panus anda. Kõige enam tulekahjusid tekib hooletu suitsetamise ja hooletu kütteseadmete kasutamise tagajärjel ning elektrisüsteemi halva olukorra tõttu. Kahjuks ei ole ka paljudes kodudes suitsuandurid töökorras või puuduvad sootuks.

 

Päästeameti ennetustöö „Kodu tuleohutuks" käigus teeb Päästeamet kodukülastusi ning nõustab inimesi oma kodu tuleohutuse parandamiseks. Lisaks saab Päästeamet kodukülastuste käigus parema ülevaate, millised on põhilised tuleohutusprobleemid Eesti kodudes. Ainuüksi 2016. aastal külastas Päästeamet Lõuna piirkonnas 4700 kodu, millest Viljandimaal 861 kodu  ning 2017. aastal on juba külastatud 2000 kodu, millest Viljandimaal 332 kodu.

 

Infopäeva teine pool jätkus töögruppides, kus püüti leida lahendusi, kuidas tõsta tuleohutust riskigruppi kuuluvates ja eriti tuleohtlikes kodudes. Lõuna päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Arvi Uustalu jäi töögruppide ajurünnakuga väga rahule ning leidis, et töögruppides pakuti välja mitmeid ideid, mida edaspidi rakendada.

 

 

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames.