Uudised ja teated

« Tagasi

Perekonnaseisuametniku eksami teade

Vastavalt regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 § 4 ja 5 annab Viljandi Maavalitsus teada kohaliku omavalitsuse ametnikele suunatud perekonnaseisuametniku eksamieelsest koolitustest ja kuulutab välja Viljandi maakonna kohalike omavalitsuste ametnikele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks teoreetilise ja praktilise osa eksami.

 

Koolitus toimub 28. novembril 2017 algusega kell 10.00 Viljandi Maavalitsuses.

Eksam toimub 18. detsembril 2017 algusega kell 10.00 Viljandi Maavalitsuses.

Eksamil osalemiseks peab asutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik pärast eksami sooritamist asub perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma, esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis sisaldab järgmisi andmeid:

  1. eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi,          isikukood;
  2. e-posti aadress ja telefoni number;
  3. millisel kuupäeval ja millises asutuses koolitusel ning eksamil osaleda soovitakse;
  4. kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses täitma perekonnaseisuametniku ülesandeid;
  5. toimingud, mille osas ametnik soovib eksamit teha.

Toimingud, mida kohaliku omavalitsuse ametnik Perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lg 3 kohaselt teha võib, on järgmised: sünni registreerimine, surma registreerimine.

Kohalik omavalitsus võib esitada ühe avalduse mitme selles asutuses perekonnaseisuametniku ülesandeid täitma asuva ametniku kohta.

Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on 24.11.2017.

Avaldus tuleb esitada Viljandi Maavalitsusele digiallkirjaga kinnitatult elektronposti aadressil info@viljandi.maavalitsus.ee  märksõnaga „Perekonnaseisuametnike eksamikomisjon".

 

Täiendav info Aili Öngo aili.ongo@viljandi.maavalitsus.ee  tel 433 0507.