Uudised ja teated

« Tagasi

Kogukondliku turvalisuse maakondlikku toetusvooru saab taotlusi esitada 2. maini 2017

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine  õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.


Taotlejaks võivad olla Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused, usulised ühendused ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 

Toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele. 

 

Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.


Taotlus tuleb esitada hiljemalt 2. mai 2017  kell 16.30 e-posti aadressil info@viljandi.maavalitsus.ee või paberkandjal viia Viljandi maavalitsusse käsipostiga hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel Viljandi maavalitsuse postiaadressile Vabaduse plats 2 Viljandi 71020 (postitempel ei tohi olla hilisem, kui 02.05.2017).

 

Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid ja infopäevade toimumiskohad on leitavad aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur17.

 

Tehniline lisainfo: Küllike Kütt, Viljandi Maavalitsus, tel 433 0402; 53 408 335, e-post kyllike.kytt@viljandi.maavalitsus.ee

Sisuline, taotluse koostamise abi: Viljandimaa arenduskeskuse MTÜ konsultant Jaanika Toome, tel 433 0446; 57 880 245, e-post jaanika.toome@viljandimaa.ee