Uudised ja teated

« Tagasi

Alates 1. jaanuarist 2018 teostatakse perekonnaseisutoiminguid Viljandi Maavalitsuse asemel Viljandi Linnavalitsuses (Linnu 2, Viljandi)

Viljandi Linnavalitsuses tehtavad perekonnaseisutoimingud:

abielu registreerimine

sünni registreerimine

surma registreerimine

abielu lahutamine

isaduse omaksvõtt

soo andmete muutmine

abieluvõimetõendite väljastamine

perekonnaseisutõendite väljastamine

andmete parandamine ja muutmine

välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse

 

Alates 01.01.2018 kuulub Viljandi Linnavalitsuse pädevusse  isikukoodi andmine isiku avalduse alusel kandmiseks riigi andmekogusse ja õigustatud huvi korral andmete väljastamise avalduste menetlemine.

 

Alates 01.01.2018 on uue nime andmise  pädevus järgmistel asutustel:

Tallinna Perekonnaseisuamet

Jõhvi Vallavalitsus

Pärnu Linnavalitsus

Tartu Linnavalitsus.