Ühistranspordi planeerimine

11.02.16

Viljandi maavalitsus planeerib ja organiseerib Viljandi maakonna ühistransporti.

Viljandi maakonna bussiliiniveo avaliku teenindamine lepinguid on sõlmitud kolm. Teenindusperiood on 01.07.2010 kuni 30.06.2018.

1. liinigrupp Põhja-Viljandimaa, teenindab AS MTG

2. liinigrupp Lõuna-Viljandimaa, teenindab OÜ Automen

3. liinigrupp Viljandi linnalähiliinid, teenindab AS MTG
 

Busside ajad  

Dokumendid

Kohaliku omavalitsuse kohustused

  • Ühistranspordi taristu objekti korrashoiu ja sõitjatele vajaliku teabe olemasolu, sealhulgas teabe sõiduplaanide, hinnakirjade, sõidusoodustuste, vedajate andmete ja infotelefonide numbrite kohta tagab objekti valdaja.

  • KOV tagab sõitjatele vajaliku teabe olemasolu, sealhulgas teabe väljumisaegade, liiklusintervallide ja infotelefonide numbrite kohta valla- või linnaliinide peatuskohtades.

     

Valdkonna järelevalvega  tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Ühistranspordi järelevalve

spetsialist

Anne Kaljapulk 433 0411 anne.kaljapulk@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 209

Ühistranspordi järelevalve

spetsialist

Arno Luik 433 0411 arno.luik@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 209