Viljandi maakonna avaliku liiniveo näitajad 2002-2016

31.03.17
Tabel 1: Viljandi maakonna avaliku liiniveo näitajad 2012 - 2016
2016 Linnalähiliinid Põhja-Viljandimaa Lõuna- Viljandimaa 372
Viljandi-Pärnu 
 267
Karksi-Nuia-
Pärnu-Tallinn
kokku maakond
Liinikm tuhkm 465,3 1101,8 1166,8 85,0 148,3 2964,2
Piletitulu tuh € 308,4 243,7 257,7 35,6 112,3 957,7
KOV ja muud tuh € 0,1 66,6 104,4 3,1 0 174,2
Riigieelarveline toetus tuh € 238,9 6008,8 600,4 39,2 60,8 1540,1
Reisijaid tuh 619 390,4 354,5 18,2 29,7 1472,2
2015            
Liinikm tuhkm 456,5 1097,3 1167,7 81,8   2803,3
Piletitulu tuh € 354,6 261,2 270,3 37,8   923,9
KOV ja muud tuh € 0,3 65,3 103,4 3,7   172,7
Riigieelarve toetus tuh € 182,0 580,8 589,7 38,9   1391,4
Reisijaid tuh 699,0 413,7 370,3 19,3   1502,3
2014            
Liinikm tuhkm 456,3 1082,7 1113,8 81,8   2734,6
Piletitulu tuh € 325,5 226,3 231,2 38,1   821,1
KOV ja muud tuh € 4,7 66,6 99,1 4,1   174,5
Riigieelarve toetus tuh € 206,4 602 588,6 30,2   1427,2
Reisijaid tuh 721,1 420 364,3 20,0   1525,4
2013            
Liinikm tuhkm 448,2 1086,6 1046,1 78,6   2659,5
Piletitulu tuh € 294,4 206,3 197,5 36,3   734,5
KOV ja muud tuh € 0,5 58,6 78,7 3,0   140,8
Riigieelarve toetus tuh € 224,9 621,0 575,3 29,1   1450,3
Reisijaid tuh 743,9 430,8 483,4 19,4   1677,5
2012            
Liinikm tuhkm 449,4 1089,0 1046,8 -   2585,2
Piletitulu tuh € 281,4 216,4 214,2 -   712,0
KOV ja muud tuh € 0,6 54,5 73,4 -   128,5
Riigieelarve toetus tuh € 216,2 577,4 532,4 -   1326,0
Reisijaid tuh 822,1 511,8 591,0 -   1924,9

 

Tabel 2: Viljandi maakonna avaliku liiniveo näitajad 2002-2011, 2014, 2015, 2016 (liinikilomeetrid ja sõitjate arv on kirjutatud tuhandetes)

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2014 2015 2016
Linnaliinid                          
Liinide arv 7 6 6 6 6 7 8 8 6 6 8 7 7
Liinikilomeetrid 450,0 460,3 460,2 462,7 462,7 462,8 446,6 440,5 453,1 458,5 456,5 456,5 465,5
Sõitjate arv 1880,0 2075,2 2240,8 2143,1 2005,5 1907,5 1742,4 1522,0 950,4 777,8 721,1 699,0 619,4
                           
Maaliinid                          
Liinide arv 42 41 41 41 41 43 43 43 43 43 44 44 43
Liinikilomeetrid 2300,7 2266,6 2233,0 2185,5 2203,2 2198,7 2190,3 2139,6 2118,6 2145,6 2278,3 2265,0 2268,6
Sõitjate arv 2476,0 1777,7 1778,1 1640,7 1488,7 1389,4 1346,4 1144,1 1135,8 1114,0 804,3 784,0 744,9
                           
Kokku maakond                          
Liinide arv 49 47 47 47 47 50 51 51 49 49 52 51 50
Liinikilomeetrid 2750,7 2726,9 2693,2 2648,2 2665,9 2661,5 2636,9 2580,1 2571,7 2604,1 2434,6 2721,5 2734,1
Sõitjate arv 4356,0 3852,9 4018,9 3783,8 3494,2 3296,9 3088,8 2666,1 2086,2 1891,8 1524,4 1483,3 1364,3
                           
Tulude osatähtsus                           
Piletitulu % 45,1 47,8 52,3 50,2 50,7 47,3 46,0 42,0 39,0 35,8 33,9 37,1 33,4
KOV toetus % 16,5 15,8 13,8 11,6 11,1 10,6 10,6 9,9 5,5 5,9 7,2 7,0 7,1
riigi toetus % 38,4 36,4 33,9 38,2 38,2 42,1 43,4 48,1 55,5 58,3 58,9 55,9 59,5
Rahvastik tuh 57,5 57,1 56,9 56,6 56,4 56,1 55,9 55,7 55,4 55,3 50,0 49,2 48,7
  2002.a. oli üle 70.a. vanustel reisijatel sõit tasuta               Alates 01.07 uued lepingud ja vedajad. Linn lõpetas pensionäride toetuse Liinikm arvu mõjutas ümbersõidud teede ehitusel
 
  Ei ole arvestatud kaugliini 372 Ei ole arvestatud kaugliine 372 ja 267