Ühistranspordi järelevalve

 

Järelevalvet korraldatakse Viljandi Maavalitsuse poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud sõitjateveo tegevuslubade, liinilubade ja sõidukikaartide korrasoleku üle.

Teostatakse kontrolli

  • Sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;
  • sõitjate üle;
  • bussijuhtide üle;
  • ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

Seaduslik  alus  

 Viljandi Maavalitsusel on õigus

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;
  •  Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Ühistranspordi

järelevalve

spetsialist

Arno Luik 433 0411 arno.luik@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 209