Koostatava maakonnaplaneeringu eskiis - Ruumilised väärtused