Perekonnaseisutõendite väljastamine

28.07.17

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Isikul on õigus saada  oma perekonnasündmuse registreerimisel esmane tõend tasuta. Hiljem on õigus saada perekonnasündmuse kohta korduvat tõendit maavalitsustest.

Maavalitsuse arhiivis säilitatakse paberdokumente alates 01.07.1926 , samuti  perekonnakirju ja nende juurde kuuluvaid lisadokumente.

 

Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne 01.07.1926 on võimalik saada Rahvusarhiivist (www.ra.ee/vau).
 
Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:

 

Kestvus

Kokkuleppel avaldajaga väljastatakse tõend mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 1 kuu avalduse saabumisest.

Hind
  • Paberkandjal abieluvõimetõendi ning korduva sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
  • Korduva elektroonilise sünnitõendi, surmatõendi, abielutõendi, abielulahutuse tõendi, nimemuutmise tõendi ja soo muutmise tõendi väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete paberkandjal teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot.
  • Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt andmete elektroonilise teatisena või kinnitatud koopiana väljastamise eest tasutakse riigilõivu 5 eurot.
Maksmine

Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
  Pangakonto:
  SWEDPANGAS nr. EE932200221023778606
  SEB PANGAS     nr. EE891010220034796011
  Viitenumber: 2900082702
  Selgitus: korduva tõendi väljastamine

 

Riigilõivu saab tasuda kohapeal sularahas. Makseterminal puudub.
 
Õigusaktid
Seaduste tõlked :
Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Viljandi linn, Vabaduse plats 2 , tuba 108 (või 117 )
Vastuvõtuajad: E - N 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
R 9.00-12.00
Vajaminevad dokumendid
  • Avaldaja isikut tõendav dokument
Tulemus
  • Korduv sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend.
  • Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi ärakiri.
  • Perekonnaseisuandmete kinnitatud ja kinnitamata väljavõte.

 

Korduvat tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti, inglise, saksa või prantsuse keeles.  Väljavõte kajastab perekonnaseisuandmeid väljavõtte tegemise seisuga. Väljavõtet on võimalik saada kas eesti või inglise keeles.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide

Elektrooniline

Vajalikud
sammud

Vaata kodanikuportaal eesti.ee:

Vali-> E-teenused->Kodanikule->Perekond-> Kõik teenused->Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine

või Perekonnasündmuse tõendi väljastamine

Vajaminevad dokumendid
  • ID kaart või  Digi-ID  (pin1 ja pin2)

Tulemus

Perekonnasündmuse tõend või dokumendi kandmine rahvastikuregistrisse

Viide