Maavanema poolt antavad autasud

20.07.17

Viljandimaa vapimärk1. Viljandimaa vapimärk, mis antakse välja üldjuhul 23. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeva eelsel päeval.

Viljandimaa vapimärgiga on autasustatud:

 • 2003. a. Enno Piir – kultuuriloolane ja kodu-uurija;
 • 2004. a. Kalev Raave – Halliste kirikuõpetaja emeeritus;
 • 2005. a. Nikolai Baturin – kirjanik ja mulgi murde elushoidja;
 • 2006. a.Vello Salum – Pilistvere kivikangru loomise eestvedaja ja kirikuõpetaja emeeritus;
 • 2007. a. Kalle Tamra – Viljandi Muusikakooli kauaaegne direktor ja Viljandi kammerkoori asutaja;
 • 2008. a. Lille-Astra Arraste – Viljandimaa rahvatantsuõpetaja, kultuurielu edendaja ja koduloouurija;
 • 2009. a. Anu Raud – tekstiilikunstnik ja õppejõud ning Eesti rahvakunsti väsimatu tutvustaja ja propageerija;
 • 2010. a. Urve Bergman – kogu elu suusatamisele ja noorte juhendamisele pühendunud suusatreener;
 • 2011. a. Meinhard Kirm – juba koolipõlves Eesti Vabaduse eest võidelnud legendaarne Suure- Jaani kergejõustikutreener.
 • 2012. a. Heiki Raudla – Viljandi maakonna arengus mitmes valdkonnas silma paistnud aktiivne kodanik.
 • 2013. a. Andres Veide – AS Ekseko arendusdirektor, kes on alates 1993. aastast aktiivselt panustanud Ekseko arendusse ning seeläbi silmapaistvalt kaasa aidanud piirkonna arengule.
 • 2014. a. Viktor Brin - Viljandi haiglas üle 40 aasta töötanud ja abivajajate ning kolleegide poolt kõrgelt hinnatud arst-neuroloog.
 • 2015. a. Toivo Univer - Nelja aastakümne vältel tehtud töö eest Eestimaiste õuna- ja pirnisortide aretamisel ja degusteerimis ürituste kaudu rahvale tutvustamisel.
 • 2016. a. Malle Praks - Viljandi haigla günekoloog, kes on rohkem kui 40 aasta jooksul ilmavalgele aidanud pisikesi viljandimaalasi ning hoidnud pidevas tegutsemises Viljandi noorte nõustamise kabinetti.
 • 2017. a. Tiit Aru - Pühendunud kergejõustiku treener ja entusiastlik spordirajatiste looja ja edendaja. 

2. Maavanema aukiri ja maavanema tänukiri

Maavanema aukirja või tänukirjaga autasustatakse erinevate teenete eest ja väärikate tähtpäevade puhul üksikisikuid või kollektiive kas maavanema initsiatiivil või esitatud taotluse alusel.