Lapsendamine

3.01.17

Lastekaitseseaduse paragrahvi 15 lõike 3 punkti 1 alusel korraldab

alates 01. jaanuarist 2017 riigisiseseid ja rahvusvahelisi lapsendamisi Sotsiaalkindlustusamet.