Kohaliku omaalgatuse programm – 2012 sügisvoor Viljandimaal

Kohaliku omaalgatuse programmi 2012. aasta II vooru esitati 75 taotlust, millega taotleti toetust 80 126,85 eurot; raha jaotada oli 30 664,21 eurot. Uusi taotlejaid oli kokku 11. Teistest enam oli taotlejaid oli Viljandi linnast (13) ja Karksi vallast (12).

 

Esitatud 75 projektitaotlusest rahastati kokku 42 projekti, sh. 23 projekti said rahastuse taotletud summas ning 19 projekti osaliselt. Rahastust ei saanud 33 projekti.

 


Rahastatud projektid omavalitsuste lõikes:       

 

Viljandi linn  9

 

Karksi vald  7

 

Halliste vald  7

 

Suure-Jaani vald  4

 

Pärsti vald  4

 

Abja vald  3

 

Tarvastu vald  1

 

Kõpu vald  1

 

Paistu vald  1

 

Võhma linn  1

 

Viiratsi vald  1

 

Kõo vald  1

 

Mõisaküla linn  1

 

Saarepeedi vald  1

 

 

Enam oli projektides küsitud toetust kohaliku elukeskkonna parandamiseks, seltsielu ja huvitegevuse edendamiseks ja paremate sportimisvõimaluste loomiseks. Mitu projekti olid seotud läheneva jõuluajaga.