Viljandimaal sai mullu kohaliku omaalgatuse toetust 102 projekti

Viljandi maakonnas esitati 2012. aastal kohaliku omaalgatuse programmist toetuse saamiseks kokku 163 taotlust, millest rahuldati 102 taotlust kogusummas üle 75 000 euro.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) mullu esitatud 163 taotlusest laekus kevadvoorus 88 ja sügisvoorus 75. Kokku sooviti toetust summas 182 382,55 eurot.

 

Kas täielikult või osaliselt rahuldati kahes voorus kokku 102 taotlust (60 kevadel ja 42 sügisel). Toetuseks jagati maakonnas 2012. aastal kokku 76 743,21 eurot, vastavalt programmdokumendile 60 protsenti kevadel ja 40 protsenti sügisel.

 

Mõlemas voorus läks kõige enam toetust Karksi valda, Viljandi linna ja Halliste valda.

 

„Oleme eelneval perioodil komisjoniga otsustanud, et kasutame täisrahastuse andmise kõrval ka projektide osalist rahastamist. Osaline rahastamine teeb komisjoni töö kindlasti raskemaks, kuid võimaldab toetada rohkem projekte," ütles kohaliku omaalgatuse programmi maakondliku komisjoni esimees, Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist Jane Lumiste.

 

Taotlejad peavad projektide puhul toetusele lisama vähemalt kümme protsenti oma- ja/või kaasfinantseeringut. Palju kasutatakse ka mitterahalise tööpanuse vormistamist omafinantseeringuna.

 

Taotlejate juriidilise vormi järgi said eelmisel aastal Viljandimaal KOPist toetust 90 mittetulundusühingut, üheksa seltsingut ja kolm sihtasutust.

 

2012. a. Toetatud projektide arv ja maht taotlejate juriidilise vormi järgi:

 

 

toetatud projektide arv

KOP toetus (€)

MTÜ

90

69991,81

SELTSING

9

5003,40

SA

3

1748

KOKKU

102

76743,21

 

 

Enamasti küsitakse KOPist toetust mitmesuguste ürituste korraldamiseks (külapäevad, erinevad õpitoad), traditsiooniliste rahvuslike tähtpäevade tähistamiseks (vastlapäev, jaanipäev, advent) ning erinevate kogukonnale vajalike vahendite soetamiseks.

 

Varasematel aastatel on komisjonil ette tulnud ka toetuse tagasinõudmist. „Kõige enam tekitab taotlejatele probleeme aruandlus. See on tõesti kohati väga bürokraatlik ning ühe arvega seoses tuleb esitada tuleb mitu dokumenti, mis hakkavad arvet projektiga siduma," rääkis Jane Lumiste komisjoni kogemustele toetudes. „Valdavalt on võimalik aga kõiki probleeme lahendada, kui taotleja ise on sellest huvitatud ja ühendust ei võeta liiga hilja."

 

Komisjoni esimehe sõnul on Viljandi maakond taotluste esitamise üldarvu poolest Harjumaa järel teine, kuid raha eraldamise arvestuses alles kuues. „Raha eraldamise kinnitab regionaalminister, kusjuures aluseks võetakse maakonna elanike arv ning ministeeriumi poolt arvutatud koefitsient," selgitas Jane Lumiste.

 

 

Lisainfo:

 

Jane Lumiste

Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist

tel. 433 0431

jane.lumiste@viljandi.maavalitsus.ee

 

 

 

Taustainfot:

 

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärk on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) rakendatakse kogu Eesti territooriumil ning seda rahastatakse Eesti riigieelarvest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) teatel on regionaalminister otsustanud, et 2013. aastal viiakse programmi rakendamisega seotud ülesanded EASist üle sihtasutusse Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Maavalitsuste poolt toetuse saajatega 2012. aasta sügisvoorus ja ka varasemates voorudes sõlmitud lepingud muutmisele ei kuulu. Toetuse kasutamine ja aruandlus toimub toetuse saajate poolt lepingu ning taotluse esitamise ja rahastamise aastal kehtinud nii siseministeeriumi kui EASi koostatud KOPi rakendusdokumentide alusel.

 

Allikas: EASi veebileht