Kohalik omaalgatuse programmi 2012. aasta II vooru taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober

10.01.14

Taotlused esitatakse projekti elluviimise asukohajärgsesse maavalitsusse hiljemalt tähtaja päeva jooksul kuni kell 16.30. 2012. aasta II vooru taotluste esitamise tähtaeg 1. oktoober. Koht II korrus ruum 215, Jane Lumiste jane.lumiste@viljandi.maavalitsus.ee.
 

Toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kohalike elanike initsiatiivi, kogukonna kaasamise ja koostöö tugevdamise. Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil.
 

Taotluse võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (v.a linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik.
 

Programmi valdkondadeks on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine; kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning kohaliku identiteedi ja sidususe tugevdamine; kohaliku elukeskkonna parandamine.
 

Toetuse suurus ühele projektile on kuni 1 600 eurot. Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseering või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseering vähemalt 10,00 % ulatuses projekti kogumaksumusest.
 

Taotlus toetuse saamiseks esitatakse projekti elluviimise asukohajärgsele maavalitsusele vastavalt programmdokumendile nõutud taotlusvormil. Taotluses sisalduv projekt peab vastama programmdokumendis sätestatud programmi eesmärkidele ning käesoleva punkti muudele nõuetele. Projektis sisalduvad tegevused peavad olema abikõlblikud vastavalt programmdokumendi nõuetele.

 

 

 

 

Lisainfo:

 

Jane Lumiste
Arengu- ja planeeringuosakonna majandusarengu peaspetsialist
tel. 433 0431

jane.lumiste@viljandi.maavalitsus.ee