Otselepingu sõlmimine

4.11.16

Viljandi maavanema 26.10.2016 korraldusega nr 1-1/16/669 kuulutati välja konkurss otselepingu sõlmimiseks kaugliinil nr 372. Buss nr 372 sõidab liinil Viljandi - Abja-Paluoja – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu iga päev.

 

Konkursi eesmärk on avaliku teenindamise otselepingu sõlmimine veoteenuse osutamiseks perioodil 01.01.2017 kuni 30.06.2018. Konkursitingimused on kättesaadavad: http://delta.andmevara.ee/viljandi/dokument/799945

Hinnapakkumised liini teenindamiseks tuleb maavanemale esitada 15. 11. 2016 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@viljandi.maavalitsus.ee

 

Küsimused - vastused

1.      Palutakse selgitust, kus on määratud pakkumuste esitamise tähtaeg ja aadress.

 

 

Vastus: Pakkumuste esitamise tähtaeg ja aadress on sätestatud Viljandi maavanema 26.10.2016 korralduse nr 1-1/16/669 lisaks oleva konkursi dokumendi punktis 3.3.:

 

3.3. Hinnapakkumus tuleb esitada 15. november 2016 kell 10.00 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@viljandi.maavalitsus.ee

3.3.1. Hinnapakkumus peab olema tähistatud märkega „Kaugliin nr 372 konkurss pakkumus". 

Toimetaja: KAUPO KASE