Uudised ja teated

Perekonnaseisuametniku eksami teade

Vastavalt regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 § 4 ja 5 annab Viljandi Maavalitsus teada kohaliku omavalitsuse ametnikele suunatud perekonnaseisuametniku eksamieelsest koolitustest ja kuulutab välja Viljandi maakonna kohalike omavalitsuste ametnikele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks teoreetilise ja praktilise osa eksami.   Koolitus toimub 28. novembril 2017 algusega...

Erich Palm: uuest aastast korraldab maakonnas bussiliiklust Viljandimaa ühistranspordikeskus

Viljandi maavanem Erich Palm allkirjastas  täna Viljandimaa ühistranspordikeskuse asutamislepingu, mis annab võimaluse  maakonna ühistransporti  alates 2018. aasta 1. jaanuarist korraldada loodava keskuse kaudu.   „Ümberkorralduste keskseks eesmärgiks on tagada, et sõitjate vedu kohalikel liinidel kulgeks tõrgeteta, inimestele soodsalt ja majanduslikult...

Fotonäitus Viljandi Maavalitsuse hoones

Viljandi Maavalitsuse II korruse fuajees (Vabaduse plats 2) on alates 9. oktoobrist – 27. detsembrini külastajatele vaatamiseks MTÜ Viljandi Fotoringi näitus „Lilleaed". Fotoringi sõnul lootsid nad nende piltidega saavutada seda, et vaataja suudaks pilti vaadates keskenduda vaid puhtalt lillede ilule.   Lilleaias jalutuskäigu võtsid ette fotoringi liikmed Kaja Tammesalu, Õie...

Tervisetoetajate võrgustik ootab uusi aktiivseid tervisesõpru!

2012.a. loodi  Viljandi Maavalitsuse tervisetoa eestvedamisel tervisetoetajate võrgustik. Tervisetoetajad on inimesed, kes oskavad oma kodukohas anda infot tervist toetavate eluviiside kohta ja teavad, kuidas suurendada paikkonna heaolu.   Samuti on nad vabatahtlikena abiks tervisedenduse teavitustöö tegemisel ja ettevõtmiste korraldamisel oma kodukohas.   ...

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse II taotlusvooru tähtpäev on 31. jaanuar 2018

Riigihalduse minister Jaak Aab kinnitas oma 3. oktoobri käskkirjaga, et piirkondade konkurentsi tugevdamise investeeringute toetuse Viljandimaa, Valgamaa, Tartumaa, Läänemaa ning Järvamaa II vooru taotluste esitamise tähtpäev on 31. jaanuar 2018 kell 17.00.   Taotlusvooru tähtpäeva kuulutab välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus hiljemalt 9. oktoobril 2017 oma veebilehel. ...

Türgi suursaadik külastas Viljandimaad

Türgi suursaadik Hayriye Kumaşcıoğlu külastas 27. septembril Viljandimaad. Oma visiidi käigus kohtus suursaadik maavanem Erich Palmiga ja linnapea Ando Kivibergiga, lisaks külastas ta Viljandi Gümnaasiumit ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiat.   Suursaadikule avaldas muljet Viljandi kultuuriline taust ning pikemat arutelu pakkus haldusreformi läbiviimine.

Ristmiku sulgemise tõttu ei pruugi ühistransport püsida graafikus

Ajavahemikul 18.09.2017 kella 8.00 kuni 24.09.2017 kella 20.00 on Viljandis Vaksali tänava ja Riia mnt ristmik täielikult suletud. Ühistransport Männimäele suunatakse Kalevi ja Vene tänavate kaudu, mistõttu ei pruugi ühistransport püsida graafikus.   Linnalähiliinide sõiduplaane antud perioodiks ei muudeta.   Palume mõistvat suhtumist.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru taotluse esitamise tähtaeg on 2. oktoober

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-postile katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30.   Paberil esitatav taotlus tuleb esitada maavalitsusele hiljemalt 2. oktoober  kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressil (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem).   ...

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.06-02.08.2017.   Avalikud arutelud toimusid 28.08.2017 Viljandi Maavalitsuses, 29.08.2017 Pärnu Maavalitsuses ja 30.08.2017 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal.    Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringulahenduse kohta Viljandimaal kirjalikke ettepanekuid kaks isikut....

Muutuvad linnalähiliinide busside nr 9 ja nr 8 väljumised seoses rongide sõiduplaani muudatusega alates 4. septembrist

Seoses AS Elroni Viljandi suuna rongide sõiduplaani muudatusega alates 4. septembrist 2017, muutuvad ka  Viljandi linnalähiliinide nr 8 ja nr 9 osade väljumiste ajad.   Muudatustega on võimalik tutvuda Viljandi maavalitsuse veebilehel http://viljandi.maavalitsus.ee/busside-ajad ja peatus.ee . AS Elroni sõiduplaanidega on võimalik tutvuda ettevõtte veebilehel ...