Uudised ja teated

« Tagasi

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) sügisvooru taotluse esitamise tähtaeg on 2. oktoober

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata e-postile katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee hiljemalt taotluse esitamise tähtpäeval kell 16:30.

 

Paberil esitatav taotlus tuleb esitada maavalitsusele hiljemalt 2. oktoober  kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressil (postitempli kuupäev ei tohi olla taotluse esitamise kuupäevast hilisem).

 

KOP infopäev toimub 20. septembril kell 13.30 Sürgavere koolimajas.

 

Infopäeval osalemine on tasuta. Palume eelnevalt end SIIN registreerida kuni 18. september.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.

Taotlejaks saavad olla käesolevas programmdokumendis sätestatud nõuetele vastavad ja avalikes huvides tegutsevad ühendused:

  • mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohaliku omavalitsuse üksus või riik või mille liikmetest üle poole ei moodusta äriühingud;
  • sihtasutused, mis ei ole asutatud kohaliku omavalitsuse üksuse või riigi osalusel või mille asutajatest üle poole ei moodusta äriühingud.

 

Programmi viiakse ellu järgmiste meetmete kaudu:

  • meede 1 – kogukonna areng. Meetme 1 eesmärgiks on tugevad kogukonnad, kogukonna identiteedi tugevnemise, kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu ning tõhusama koostöö kaudu.
  • meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine. Meetme 2 eesmärgiks on kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide ja kogukonnaliikmetele vajalike teenuste olemasolu/tagamine.

Sel korral on lisandunud ka võimalus taotleda toetust kogukonnas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega seonduvate tegevuste läbiviimiseks.

 

Toetuse piirsumma Meetmes 1 ja Meetmes 2 on 2 000 eurot.

Omafinantseeringu minimaalne piirmäär on 10,00 % projekti kogumaksumusest ning omafinantseering peab olema rahaline.

 

Taotlusvooru esitatud projekti algus ei tohi olla varasem kui 2. oktoober. Projekt peab olema ellu viidud taotlusvooru abikõlblikkuse perioodi jooksul. Sügisvooru projektide abikõlblikkuse periood on 10 kuud alates taotluste esitamise tähtpäevast (2. oktoobrist).

 

Rohkem infot programmi kohta Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital kodulehel: http://www.kysk.ee/kop

 

 

Lisainfo

 

Katrin Reimo

tel 43 30 428

katrin.reimo@viljandi.maavalitsus.ee