Uudised ja teated

« Tagasi

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemustest

Soomaa piirkonna teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.06-02.08.2017.

 

Avalikud arutelud toimusid 28.08.2017 Viljandi Maavalitsuses, 29.08.2017 Pärnu Maavalitsuses ja 30.08.2017 Soomaa Rahvuspargi külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal. 

 

Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringulahenduse kohta Viljandimaal kirjalikke ettepanekuid kaks isikut. Ettepanekud puudutasid seletuskirja ja jooniste täpsustamist: maavarad, maanteede, seisukord, administratiivsed küsimused, selgitused planeeringuala ja selle tsoneeringu kohta.

 

Viljandi Maavalitsus esitab teemaplaneeringu planeeringujärelevalve teostamiseks Rahandusministeeriumile.

 

Teemaplaneering koostatakse koostöös Pärnu maavalitsusega, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Viljandi Maavalitsus. Kontaktisik  Anne Karjus tel 4330423, e-post anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee