Uudised ja teated

Ajutised muudatused ühistranspordis 30.aprillil ja 1. mail

26.04.2017

Seoses raudteel tehtavate remonttöödega toimuvad 30.aprillil ja 01. mail ajutised muudatused rongide väljumisaegades. 30. aprillil ja 01.mail väljub rong Viljandist Tallinna kell 06.18 senise kell 06.28 väljumise asemel. Seoses antud muudatusega väljuvad antud päevadel linnalähiliini nr. 9 bussid Viiratsist kell 05:55 senise kell 06:00 väljumise asemel ja läbivad kõiki peatusi 5 minuti...  Loe edasi »

Lastekaitseseaduse paragrahvi 15 lõike 3 punkti 1 alusel korraldab

alates 1. jaanuarist 2017 riigisiseseid (peresiseseid) ja rahvusvahelisi lapsendamisi Sotsiaalkindlustusamet.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.