Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle

 

1. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle.

Seaduslik alus

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise üle. Rahandusministril on õigus teha maavanemale taotlus järelevalvemenetluse alustamiseks.
 

2. Järelevalve maa tagastamise korraldamise üle.

Seaduslik alus

Järelevalve sisu

Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korraldamise üle.
 

3. Järelevalve maakorralduse seaduslikkuse üle.

Seaduslik alus

 

4. Järelevalve õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise üle.

Seaduslik alus

Järelevalve sisu

 Maavanem teostab järelevalvet õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja kompensatsioonide määramise üle. Lisaks taotlusele alati siis, kui õigusvastaselt võõrandatud maa, ehitise, laeva või tootmishoone sisseseade võõrandamisaegne maksumus on 6392 eurot ja enam või kui kompenseeritakse aktsiaid või osatähti. Rahandusministril on õigus esitada maavanemale ettepanek järelevalvemenetluse teostamiseks.
 

Kontakt

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo
Jurist Karin Künnapuu 433 0509 karin.kynnapuu@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 203

Peaspetsialist

maatoimingute alal

Ülle Moll 433 0501 ylle.moll@viljandi.maavalitsus.ee kabinet 216