Komisjonid

4.09.17


Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotluste prioriteetsuse hindamise Viljandi maakondlik komisjon

Komisjoni esimees:

Erich Palm - Viljandi maavanem

Komisjoni liikmed: 

Lia Hussar    - Riigi Tugiteenuste Keskuse finantsarvestuse osakonna Sotsiaalministeeriumi valitsemisala talituse juhataja-pearaamatupidaja

Tiia Kallas      - Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja

Ilmar Kütt       - Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Mati Toomsalu -Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Enn Sarv        - MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa tegevjuht

Malle Vahtra  - Viljandi linnavolikogu liige

Kairi Ong       - SA Viljandimaa Arenduskeskus, omavalitsuste konsultant ja noorte ettevõtlikkuse programmide koordinaator

Planeerimisseaduses maavanemale pandud ülesannete täitmiseks moodustatud komisjon

Komisjoni esimees:

Tiia Kallas          - Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringutalituse juhataja

Liikmed: 

Karin Künnapuu - Viljandi Maavalitsuse jurist

Küllike Kütt         - Viljandi maasekretär

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Viljandi Maakonnakomisjon

Esimees:  Küllike Kütt  - Viljandi Maavalitsus, maasekretär
Sekretär:  Karin Künnapuu - Viljandi Maavalitsuse jurist
Liikmed: Reet Sova - Kolga-Jaani Vallavalitsuse maanõunik

Viljandimaa Vapimärgi Nõukogu

Maavanema korraldus 16.12.2015 nr 1-1/15/595

Anzori Barkalaja         - TÜ Haridusteaduste Instituudi hariduse juhtimise lektor, hariduskorralduse magistriõppekava programmijuht

Alar Karu                   - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Helmen Kütt               - riigikogu liige

Küllike Kütt                - Viljandi maasekretär

Erich Palm                  - Viljandi maavanem

Helir-Valdor Seeder    - riigikogu I aseesimees

Jaak Sulg                    - Viljandi Metall AS juhatuse liige

Rein Triisa                  - Viljandi maavanem aastatel 1990-1993

Tõnu Vreimann          - Viljandimaa Põllumajandustootjate Liidu juhatuse liige

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon 2017. aastal esitatud taotluste hindamiseks

Komisjoni esimees:

Anne Karjus     - Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse peaspetsialist

Komisjoni liikmed:

Mati Toomsalu  - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Romeo Mukk    - MTÜ Kuhjavere Külaseltsi juhatuse liige

Madis Timpson - Viljandi Linnavolikogu liige

Lauri Alver        - Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse arenduskonsultant

Viljandi maavanema pädevuses olevate riigivaraga seotud küsimuste lahendamiseks ja otsustamiseks moodustatud komisjon

Komisjoni esimees: 

Küllike Kütt        - Viljandi maasekretär
Komisjoni liikmed:
Lembo Neerot - Viljandi Maavalitsuse riigivara talituse juhataja

Marju Lepmets - Riigi Tugiteenuste Keskuse riigihangete osakonna jurist

 

Viljandi maakonna tervisenõukogu

Anu Kivi           - eraisik, ettevõtja

Kärt Russak     - Viljandi Maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist

Ilmar Kütt         - Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Jüri Soovik       - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juhataja

asendusliige Eda Mõim - Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist

Elerin Tetsmann - Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik

asendusliige Karin Aare - Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik

Kersti Puusild   - Tervist Edendavad Lasteaiad koordinaator, Männimäe lasteaed

Moonika Pärna - Tervist Edendavate Koolide koordinaator, Jakobsoni kool

Riina Tootsi      - Viljandi Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Elo Paap          - SA Viljandi Haigla kvaliteedijuht/ ettevõtja OÜ Heaole

Sirli Tallo          - Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert

Ülle Gurjev       - Viiratsi perearsti keskus, perearst

Triinu Rõigas   - SA Viljandi Haigla õendusjuht

Mati Toomsalu - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Ene Maaten     - Halliste vallavanem, Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Janika Kivistik  - Viljandi abilinnapea

Kairi Ong          - SA Viljandimaa Arenduskeskus konsultant

Luule Vitsur      - Viljandi Maavalitsuse sotsiaalala peaspetsialist

Merit Laan        - Eesti Punase Risti Viljandimaa Seltsi sekretär
Mait Allas         - Viljandi Gümnaasium, Viljandimaa Noortekogu esindaja
Marye Kändma - Kolga-Jaani Kool, Viljandimaa Noortekogu esindaja

Viljandi maakonna alaealiste komisjon

Riina Tootsi      -  Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Jane Ivanova   - karjääriinfo spetsialist, SA Innove Viljandimaa Rajaleidja keskus

Elerin Tetsmann - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo ennetusteenistuse noorsoopolitseinik

Reet Nigol        - Viljandi maakonna nõustamiskomisjoni esimees; SA Innove Viljandimaa Rajaleidja keskuse juht

Getter Tähe     - Viru Vangla Viljandi esinduse III üksuse kriminaalhooldusametnik

Külli Frey          - Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti lastekaitse spetsialist
Imbi Suurpere  - Paalalinna Kooli klassiõpetaja

Viljandi maakonna kultuurimälestiste kaitse komisjon

Maavanema korraldus

Esimees: 

Erich Palm      - Viljandi maavanem
Sekretär:

Toivo Vilumaa - EELK Viljandi praostkonna sekretär
Liikmed:

Tiia Kallas       - Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja
Anne Kivi        - Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor

Ene Maaten    - Halliste vallavanem

Hans Priks      - Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriameti ehitusspetsialist

Marko Tiitus    - EELK Viljandi praostkonna praost

Urmas Tuuleveski - arenduskonsultant

 

Kodukaunistamise Viljandimaa komisjon

Esimees: Katrin Reimo - Viljandi Maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist

Liikmed:

Tiia Kallas - Viljandi Maavalitsuse planeeringutalituse juhataja

Hille Lapp - Keskkonnaameti Lõuna regiooni looduskasutuse spetsialist

Anne Kivi - Muinsuskaitseameti Viljandimaa vaneminspektor

Krista Ojamäe - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu sekretär

Lagle Vilu - Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli turismivaldkonna õpetaja

 

Viljandi maakonna liikluskomisjon

Esimees:  Erich Palm - Viljandi maavanem

Aseesimees: Hannes Vaidla - Maanteeamet lääne regiooni hooldevaldkonna juht

Sekretär: Helena Tiivel - Viljandi Maavalitsuse avalike suhete ja sisekommunikatsiooni nõunik

Liikmed:

Künter Pedosk   - Lõuna Politseiprefektuuri Viljandi  politseiosakonna juht

Alar Karu            - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Kaupo Kase       - Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Alard Tallo          - Maanteeameti lääne regiooni liikluskorralduse osakonna peaspetsialist

Sirli Tallo            - Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert

Toivo Lõhmus     - Viljandi Linnavalitsuse majandusameti juhataja

Taimo Tugi         - Karksi vallavanem

Are Aua - Suure - Jaani Vallavalitsuse majandus- ja ehitusosakonna juhataja

Toomas Leppik  - Sakala Teed OÜ juhataja

Kärt Russak       - Viljandi Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna terviseedenduse peaspetsialist

Jaan Kleemann - LRK Autokoolitus liiklus- ja sõiduõpetaja

Cärolin Annus   - Viljandi Gümnaasium, Viljandimaa Noortekogu esindaja

Kaile Eiert         - Võhma Kool, Viljandimaa Noortekogu esindaja

Maakondlik hindamiskomisjon teadmussiirde ja teavituse toetuse projektide hindamiseks ning paremusjärjestuse moodustamiseks

Komisjoni esimees:
Katrin Reimo    - Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Komisjoni liikmed:  
Piia Pääso       - Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskuse juhataja, toiduga tegelev ekspert
Peep Puna       - OÜ Heimtali Hobusekasvandus juhatuse liige, põllumajanduse ekspert
Eha Valeikiene - MTÜ Viljandimaa Metsaselts juhatuse esimees, metsanduse ekspert

Peep Talimaa  - MTÜ Viljandimaa OTT liige

 

Viljandimaa spordinõukogu

Mati Adamson SK Kirm - Suure-Jaani vald/regioon
Mati Jürisson SK Viko/Spordiliit - Viljandi
Valdeko Kalma SK Tulevik - Viljandi
Anne Freimuth SK Viiratsi - Viiratsi vald
Margit Kurvits Spordiliit/koolisport - Viljandi
Priit Vihuri SK Sakala - Viljandi/Viiratsi
Leo Liiber Karksi-Nuia Spordikool - Karksi vald/regioon
Ilmar Kütt Viljandi Maavalitsus - Viljandi
Andres Kallavus Viljandi Spordikool - Viljandi
Märt Tomp Tarvastu vald - Tarvastu vald/regioon

 

Maavanema nõukoda

Nõukoja esimees:

Erich Palm                 - Viljandi maavanem

Nõukoja liikmed:       

Anzori Barkalaja        - TÜ Haridusteaduste Instituudi hariduse juhtimise lektor, haridus-korralduse magistriõppekava programmijuht

Alar Karu                   - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Helmen Kütt              - riigikogu liige

Anneli Roosalu          - MTÜ Mulgimaa Arenduskoda tegevjuht

Helir-Valdor Seeder   - riigikogu I aseesimees

Jaak Sulg                   - Viljandi Metall AS juhatuse liige

Rein Triisa                 - Viljandi maavanem aastatel 1990 – 1993

Karl Õmblus               - MTÜ Võrtsjärve Ühendus juhatuse liige

Arvo Veidenberg        - talupidaja

Mait Allas                   - Viljandi Gümnaasium, Viljandimaa Noortekogu esindaja

Roger Ote                  - Viljandi Jakobsoni Kool, Viljandimaa Noortekogu esindaja

Sander Pettai             - Viljandi Kesklinna Kool, Viljandimaa Noortekogu esindaja

 

Viljandi maakonna loomatauditõrje komisjon

Komisjoni esimees:

Terje Oper                    - Viljandimaa Veterinaarkeskuse juhataja

Komisjoni liikmed:    

Ene Maaten                  - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Halliste vallavanem

Erich Palm                    - Viljandi maavanem                                                                       

Künter Pedosk              - Politsei - ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht 

Velta Riisalo                 - Viljandimaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist

Jüri Soovik                   - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juhataja

Ena Poltimäe               - Keskkonnaameti Lõuna regiooni juhataja

Jaan Zilmer                  - Kõo Jahimeeste Seltsi esimees

Priit Vahtramäe             - Viljandimaa Jahimeeste Liidu juhatuse esimees

 

Viljandimaa turvalisuse nõukogu

Nõukogu esimees: 

Erich Palm      - Viljandi maavanem

Nõukogu liikmed:

Künter Pedosk - Politsei-ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Viljandi politseijaoskonna juht

Jüri Soovik       - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Viljandimaa päästepiirkonna juht

Ahto Alas         - Kaitseliidu Sakala maleva pealik

Alard Tallo       - Maanteeameti esindaja

Priit Tampere   - Sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse esimees

Ando Kiviberg  - Viljandi linnapea

Kärt Russak     - Viljandi Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist

Küllike Kütt       - Viljandi maasekretär

Enn Sarv          - Ühendus Kodukant Viljandimaa MTÜ

Alar Karu          - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees

Mati Toomsalu  - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor

Roger Ote         - Viljandi Jakobsoni Kool, IT spetsialist, Viljandimaa Noortekogu esindaja

Sander Pettai    -  Viljandi Kesklinna Kool, Viljandimaa Noortekogu esindaja

 

 

Viljandi maakonna noorsootöö komisjon

Riina Tootsi      - Viljandi Maavalitsuse noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär

Anneli Siimussaar - Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Ülle Luisk          - Viljandi Gümnaasiumi direktor

Anu Peiel          - Viljandi Huvikooli direktor

Kairi Ong          - SA Viljandimaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse programmide koordinaator

Kait Lukka        - Viljandimaa ettevõtja

Anne Põldsaar - Tarvastu Gümnaasiumi õppejuht

Kärt Russak     - Viljandi Maavalitsuse terviseedenduse peaspetsialist

Ege Enok       - Sakala Keskuse Viljandi Avatud Noortekeskuse noorsootöö koordinaator/Viljandi Maavalitsuse noorteinfo spetsialist

Henri Paavo     - Sakala maleva noorteinstruktor

Urmo Reitav     - SA Viljandi Hariduse Arengufondi juhataja

Karin Aare       - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Viljandi politseijaoskonna noorsoopolitseinuk

Marlen Silm     - Suure-Jaani Noortekeskuse juhataja

Jane Ivanova   - SA Innove Viljandimaa Rajaleidja keskuse karjääriinfo spetsialist

Hermann Kalmus - EELK Pilistvere koguduse vaimulik

Brita Siimon     - Viljandimaa Noortekogu liige

Karl Kristofer Alp - Viljandimaa Noortekogu liige

 

Nõuandev komisjon Viljandi maakonnaliinidel avaliku liiniveo hanke läbiviimisel maavalitsuse, kui teenuse tellija nõustamiseks

Komisjoni esimees:

Kaupo Kase      - Viljandi Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Komisjoni liikmed.

Erich Palm        - Viljandi maavanem

Mika Männik     - Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhtivekspert

Marju Lepmets  - Riigi Tugiteenuste Keskuse jurist

Alar Karu           - Tarvastu vallavanem

Küllike Kütt        - Viljandi maasekretär