Viljandi maakonna arengustrateegia

21.06.17

Üle vaadatud maakonna arengustrateegia tegevuskava projekt

 

Viljandi maakonna arengustrateegia elluviimise instrument on tegevuskava, mis vaadatakse üle kord kahe aasta tagant (vajadusel sagedamini) ja korrigeeritakse vastavalt olukorra muutumisele.

 

2016.  aasta sügisest kuni 2017. aasta kevadeni, koostöös kohalike omavalitsustega, riigiasutustega ja teiste  huvirühmadega, vaadati üle  Viljandimaa arengustrateegia tegevuskava.

 

 • Mitmed kehtivas tegevuskavas toodud tegevused on ellu viidud:
 • Viljandi raudteejaama taristu on renoveeritud ja koos sellega Vaksali tänav;
 • maakonna haridusvõrgu ja sotsiaalvaldkonna arengukava on koostatud;
 • käivitunud on programm „Ettevõtlik kool";
 • käivitunud on „Viljandi noorte ettevõtlikkuse arendamise programm";
 • Tarvastu vallas Mustlas on rekonstrueeritud Kuressaare tänav (1,4 km);  
 • Viljandi vallas on mustkate rajatud Viljandi-Heimtali maanteele (2 km);
 • kergliiklusteed on rajatud  Viljandi vallas Viljandi tee äärde (0,8 km) ja Sultsi asulasse (0,6 km), Suure-Jaani vallas Kõidama küla  ja Olustvere asula vahele (3,10 km).

 

 • Mitmed kavandatud tegevused on käivitunud ja jätkuvad järgneval perioodil ning on endiselt olulised:
 • teadmistepõhise tervise- ning loodustoodete kompetentsikeskuse arendamine Pollis;
 • maakonna ettevõtjate toetamine konkurentsivõime tagamiseks;  
 •  tervisekäitumise alased koolitused erinevates sihtrühmades, kohaliku tervisliku toidu propageerimine;
 • üldhariduskoolide lõpuklasside õpilaste regulaarne tutvustamine kutseõppe võimalustega;
 • alustatud on Viljandimaa turismi arengukava koostamist;
 •  Viljandi jäähallile on rajatud välispiirded, tegevused jätkuvad tehniliste täiustuste- ja olmeruumide ehitusega.

 

Ülevaatamise käigus korrigeeriti esitatud ettepanekute põhjal tegevuskava ja täiendati uute tegevustega.  Arvesse võeti asjaolu, et alates 1. jaanuarist 2018 lõpetab tegevuse Viljandi Maavalitsus.
 

Tegevuskavale esitatud ettepanekud on koondatud tabelisse „Viljandi maakonna arengustrateegia 2015-2020. 2016. aastal läbi viidud tegevuskava ülevaatamise  käigus esitatud ettepanekud."

 

Viljandi maakonna arengustrateegia (kehtiv)

Viljandi maakonna hariduse arengukava

Viljandi maakonna noorsootöö arengukava

Viljandi maakonna tööstuspiirkondade ülevaade 2015

Viljandimaa taskuteatmik 2014

Viljandi maakonna turismivaldkonna uuring 2012

Huvitavat lugemist