Abielu sõlmimise tingimused

Maavalitsuse kui perekonnaseisuasutuse seadusest tulenevaks  kohutuseks on abielu sõlmimise kui juriidilise toimingu läbiviimine (dokumenteerimine).
Toiminguga kaasneva tseremoonia läbiviimine ei tulene seadustest.
Maavalitsusel kui riigiasutusel puudub võimalus osutada tseremoonia läbiviimise teenust väljaspool perekonnaseisuasutuse ruume.
Lähtudes eeltoodust ja arvestades perekonnaseisuasutuse võimalustega, saame pakkuda järgmisi abielu sõlmimise tingimusi:

  • Abielu sõlmimine kui juriidiline toiming on võimalik läbi viia tööpäevadel esmaspäevast reedeni .
  • Abielu saab sõlmida Vabaduse pl 2 esimese korruse nn väikeses saalis tööpäevadel ja eelnevalt planeeritud laupäevadel. Väike saal mahutab kuni 15 külalist.

 

 

Suurema külaliste arvuga (kuni 50 külalist) abielu sõlmimise tseremoonia läbiviimiseks  saame pakkuda Vabaduse pl 2 kolmanda korruse saali selleks eelnevalt planeeritud päevadel.

 

Saal

 

  • Abielu sõlmimisel koos külalistega on soovitav planeerida isamehe ja perekonnaseisuametniku kooskõlastatud tegevus alates külaliste saabumisest.
  • Iga paari jaoks on planeeritud 1 tund, mille sisse peab mahtuma abielu sõlmimise toiming, õnnitluste vastuvõtt ja pildistamine.
  • Abielu sõlmimise toimingu juurde soovitud muusikalise tausta saab paar korrladada ise.
  • Toiming viiakse läbi riigikeeles. Tõlgi saab paar vajadusel tellida ise.
     

Abielu sõlmimise õigust omavad vaimulikud Viljandimaal.

Aamo-Haarand-Meego Remmel ( EEKBKL)-  telefon: 553 4536
Marko Tiitus (EELK)     -   5341 3394
Allan Praats (EELK)   -   521 2518

 

Abielu sõlmimise õigust omavad ka notarid.