Uudised ja teated

Seoses Mulgi Rattamaratoni toimumisega 20. mail ei liigu ühistransport Viljandi kesklinnas ajavahemikul kella 8.00 - 18.00

16.05.2017

20. mail liigub ühistransport ajavahemikul kella 8.00-18.00 Paala tee, Valuoja pst ja Jakobsoni tänava kaudu. Buss nr 6, mis tuleb Männimäelt sõidab Ugala teatri juurest otse Paalalinna. Turu peatusesse on võimalik sõita bussidega nr 2 ja 10. Paalalinnast tulev buss nr 6 sõidab Valuoja pst ja Paala tee kaudu Männimäele. Turu peatusesse on võimalik sõita bussiga nr 10. Bussidel nr 9 ja 2 ...  Loe edasi »

Lastekaitseseaduse paragrahvi 15 lõike 3 punkti 1 alusel korraldab

alates 1. jaanuarist 2017 riigisiseseid (peresiseseid) ja rahvusvahelisi lapsendamisi Sotsiaalkindlustusamet.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.