Uudised ja teated

Remonttööd muudavad 22. ja 23. aprillil rongigraafikuid

18.04.2017

Seoses raudteel tehtavate remonttöödega toimuvad 22. ja 23. aprillil ajutised muudatused rongide saabumis- ja väljumisaegades. 22. aprillil väljuvad rongid Viljandist Tallinna kell 12.58 ja kell 17.12 seniste kell 13.20 ja kell 17.37 väljumiste asemel. Ühtlasi muutuvad ka Tallinnast väljuvate rongide saabumisajad Viljandisse - senise kella 16.42 saabumise asemel saabub rong Viljandisse kell 1...  Loe edasi »

Lastekaitseseaduse paragrahvi 15 lõike 3 punkti 1 alusel korraldab

alates 1. jaanuarist 2017 riigisiseseid (peresiseseid) ja rahvusvahelisi lapsendamisi Sotsiaalkindlustusamet.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.