Vastavalt töölepingu seaduse §- le 53 on neljapäeval, 22. juunil 2017

Viljandi Maavalitsuses tööaeg kella 12.00- ni.

 

Uudised ja teated

Maavanem ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimees õnnitlesid selle aasta parimaid lõpetajaid

16.06.2017

Kolmapäeval, 14. juunil toimus Viljandi Grand hotelli saalis maakonna parimate lõpetajate maavanema Erich Palmi ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esimehe Alar Karu vastuvõtt. Kutsutud oli 21 tublit lõpetajat. Kokku oli maakonnas neli kuld- ja 13 hõbemedalit, millest kolm kulda ja üheksa hõbedat läksid Viljandi Gümnaasiumisse; üks kuld ja kaks hõbedat Tarvastu Gümnaasiumisse; üks hõbe Abja Gü...  Loe edasi »

Lastekaitseseaduse paragrahvi 15 lõike 3 punkti 1 alusel korraldab

alates 1. jaanuarist 2017 riigisiseseid (peresiseseid) ja rahvusvahelisi lapsendamisi Sotsiaalkindlustusamet.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.