Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud võlakohustuste ülevõtmise kohta

11.02.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta. Enne võlakohustuse ülevõtmise taotluse esitamist veenduge palun kas maaüksusega ei kaasne Kinnisasja omandamise kitsendamise seadusest tulenevad piirangud.
Kestvus Vähemalt 7 päeva
Hind Riigilõivu vaba – notari tasu eest tasub taotleja
Õigusaktid
Vastutaja

Lembo Neerot - tuba 202, telefon 433 0445

lembo.neerot@viljandi.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud
Avalduse esitamine kohapeal või tavapostiga või e-postiga.
Aadress: Viljandi linn, Vabaduse plats 2 , tuba 202
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut
  • lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannavad isikud, kes
    võla üle kannavad
Viide