Avalduste läbivaatamine riigi kasuks seatud hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamiseks

11.02.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus Kui omanik soovib oma kinnistut jagada on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek. Avaldus esitatakse peale kinnistu lahkumõõdistamise lõppemist. Kinnistu jagamisel tuleb arvestada hüpoteegi tagatiseks jääva(te) katastriüksuste hindamisega. Maavalitsus aktsepteerib litsentseeritud hindaja poolt allkirjastatud hindamisakti. Hüpoteegipidajal on erandina õigus lubada kinnisasja jagamist ilma hindamiseta juhul, kui jagamine toimub avalikes huvides ning ei kahjusta hüpoteegipidaja huve.
Kestvus Vähemalt 7 päeva
Hind Riigilõivu vaba. Kaasnevad hindamise kulud ja notari tasu tasub taotleja.
Õigusaktid
Vastutaja

Lembo Neerot - tuba 202, telefon 433 0445

lembo.neerot@viljandi.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

Kohalpeal

Vajalikud
sammud

Avalduse esitamine kohapeal või tavapostiga või e-postiga.

Aadress: Viljandi linn, Vabaduse plats 2 , tuba 202
Vajaminevad dokumendid ID kaart või pass
Tulemus
  • Maavanema korraldus kinnistu jagamiseks nõusoleku andmise või sellest keeldumise kohta
  • Notariaaltoiming poolte osavõtul - toimingu aja ja koha teatab avaldaja hüpoteegipidajale vähemalt 3 tööpäeva enne toimingut

 

NB! Lepingu notariaalse tõestamisega seotud kulud kannab taotleja

Viide