Uue maakonnaplaneeringu eskiis - Kaart: Asustusstruktuur ja tehnilised võrgustikud