Abielu registreerimine

19.04.16

Teenuse üldandmed

Kirjeldus
Abiellumiseks esitavad abiellujad perekonnaseisuasutusele, kus soovitakse abielu sõlmida, isiklikult kohale tulles kirjaliku ühise abiellumisavalduse.
Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse ja varalahususe varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse regulatsioon.
Kestvus Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, millal abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. 
Hind

Riigilõiv 30 eurot.

Riigilõiv peab olema makstud enne avalduse esitamist.

Maksmine
Saaja: RAHANDUSMINISTEERIUM
 Pangakonto:
 SWEDPANGAS nr. EE932200221023778606
 SEB PANGAS     nr. EE891010220034796011
 Viitenumber: 2900082702, selgitus: abielukande tegemine  
Õigusaktid

Seaduste tõlked :

Vastutaja

Teenuse taotlemine

Kohapeal

Vajalikud
sammud
Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Viljandi linn, Vabaduse plats 2 , tuba 107 (või 117 )
Vastuvõtuajad: E ja R eelregistreerimisega
TKN 9.00-12.00 ja 13.00-16.00
Vajaminevad dokumendid
  • avaldajate isikut tõendavad dokumendid;
  • mõlema abielluja sündi tõendav dokument; 
  • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud; 
  • kohtumäärus alaealise abielluja teovõime laiendamise kohta; 
  • abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

 

Dokumendi või andmete esitamist ei nõuta(va isikut tõendav dokument), kui abielukande tegemiseks vajalikke andmeid on võimalik saada rahvastikuregistrist.

Loe veel...

Tulemus
Abielukanne rahvastikuregistris. Abielu sõlmimise tõendamiseks väljastatakse abielutõend.

 

Esmane abielutõend on avaldajale tasuta.

Korduva tõendi eest tuleb tasuda riigilõivu riigilõivuseaduses sätestatud määras.

 Abielutõendi kättesaamise aeg ja viis lepitakse kokku abielukande  koostanud perekonnaseisuasutuse ja avaldaja vahel.

Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ja teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.
Viide