KOP 2016. aasta sügisvooru tulemused

16.11.16

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru laekus 39 taotlust, millest nõuetele vastavaks tunnistati maavanema 13.10.2016. korraldusega nr 1-1/16/624 38 projekti, millega taotletakse toetust 54 599,23 eurot.

 

Meetmes 1 kohalik areng vastas nõuetele 25 taotlust, millega taotleti toetust 37 408,44 eurot.

Meetmes 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine vastas nõuetele 12 taotlust, millega taotleti toetust summas 17 190,79 eurot.

 

Sügisvooru projektide toetuseks oli rahalisi vahendeid kokku 27 055,64 €, Raha jagatakse kahe meetme vahel protsentuaalselt.

 

Nõuetele vastavaks tunnistatud 37 projektitaotlusest rahastada kokku 17 projekti s.h. 15 projekti taotletud summas, 2 osaliselt. Rahastuseta jäi kokku 20 projekti.

 

 

Meetmes 1 kohalik areng jagati toetuseks kokku  18 127,00 eurot (kaheksateist tuhat ükssada kakskümmend seitse eurot). Rahastuse sai 11 projekti s.h. 10 projekti taotletud summas, 1  osaliselt. Rahastuseta jäi kokku 14 projekti.

 

 

Meetmes 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine jagati toetuseks 8928,64 eurot  (kaheksa tuhat üheksasada kakskümmend kaheksa eurot ja 64 senti). Täisrahastuse sai 5 projekti, osalise rahastuse 1 projekt. Rahastuseta jäi kokku 6 projekti.

 

Viljandi maavanema 15.11.2016.  korraldusega nr 1-1/15/739 kohaliku omaalgatuse programmi 2016.a. sügisvoorus rahastuse saanud taotlused:

 

Meede 1 Kohalik areng.


Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

19

MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa

Toimekad Viljandimaa külad Eesti Külade XII Maapäeval.

1 980,84

16

MTÜ Soomaa Racing Team

"Soomaa Vikatimees 2017" korraldamine

750,00

22

MTÜ Kaarli Naisselts

Maakonna rahvakultuuri traditsioonide edasikandmine noortele

2 000,00

2

MTÜ Tantsuklubi Sakala

Viljandi linna- ja maakonna harrastustantsijate tantsu-gala 2017

1 997,00

25

MTÜ Sürgavere Küla Selts

Sürgavere Küla Seltsi võimekad ja teotahtelised liikmed

970,00

10

MTÜ Tarvastu Kool

Loovuslaager 2017

1 712,00

6

MTÜ Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus

Viljandimaa pärlid 2017

2 000,00

14

MTÜ Teeme Keemiat

Teadushuvi kasvatamine Viljandi maakonna lasteaedades

2 000,00

9

MTÜ Vana-Kariste Külaselts

Vana- Kariste küla toimetab

2 000,00

4

MTÜ Kõpu Naisselts

Teeme ise rahvarõivad

1 930,00

24

MTÜ Kildu Külade Ühendus

Vastemõisa kandi ühistegemised

787,16

 

 

 

 

Meede 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuse summa

1

MTÜ Viljandimaa Singel.

Inventari soetamine sündmuste tarbeks.

646

6

MTÜ Vana Kariste Külaselts

Seltsimaja köögi remont loob võimalused

2000,00

11

MTÜ Võhma Vaba Aja Selts

Filmid ja visuaalsed õpitoad Võhmasse

600,00

4

MTÜ Tääksi Küla Selts

Tääksi orienteerumiskaart

1980,00

10

MTÜ Wise Veer

Noorte talu kasvuhoone

1800,00

7

MTÜ Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY

Uus ja innovaatiline tehnika teatrisse

1902,64

       

 

 

 

 

Järgmine taotluste esitamise tähtaeg on 01.04.2017.