2015 kevadvoor

20.05.15
Viljandi maavanema 11.05.2015.  korraldusega nr 1-1/15/224 kohaliku omaalgatuse programmi 2015.a. kevadvoorus täisrahastuse saanud taotlused:

 

1.1. Meede 1 kohalik areng

 

Projekti nr

Taotleja

Projekti  nimi

Toetuseks eraldatud summa

25

MTÜ Kaarli Naisselts

Aastaring koos kogukonnaga

1 996,44

9

MTÜ Lahmuse, Päraküla ja Põhjaka külaselts

Teadmine päästab elu

981,00

18

MTÜ Soe Külaliikumine

Traditsioonid meie ümber X

1 898,00

32

MTÜ Tarvastu Külaselts

Tarvastu küla suvi 2015

350,00

22

MTÜ Soomaa RT

Soomaa Vikatimees 2015" korraldamine

750,00

8

MTÜ Karksi Kultuuriselts

Külamuuseum ja ümarlaud

1 190,00

39

MTÜ Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühingule kodulehekülje loomine

240,84

30

MTÜ Viiratsi Spordiklubi

Viljandi Valla Perepäeva seikluse õpituba

1 611,00

2

MTÜ Viljandimaa Naisliit

Tänapäeva naine - ema ja kogukonna liikmena

340,00

44

MTÜ Karksi Ordumeistrid

Lõuna-Viljandimaa ohutus-ja turvalisusepäev

2 000,00

35

MTÜ Viljandi Elu Sõna kogudus

Laste suvepäevad

1 260,00

12

MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa

,,Kes minevikku ei mäleta...''

1 980,00

 

1.2. Meede 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

Projekti nr

Taotleja

Projekti  nimi

Toetuseks eraldatud summa

10

MTÜ Mulgimaa Järvepääste

Mulgimaa järvepäästeüksuse varustuse soetamine

1898,10

19

MTÜ Karksi Kultuuriselts

Käsitööde ja materjalide hoiuruum

1045,00

18

MTÜ Tarvastu Motoklubi

Tarvastu Rahvasprint ja –kross 2015

2000,00

22

MTÜ Penuja Külaarendamise Selts

Penuja külamaja küttekolde renoveerimine

2000,00

14

MTÜ Viljandimaa Singel

Tervisetoa inventari soetamine.

1339,50

26

MTÜ Mulgi Spordiselts

Kuritse lasketiiru 300m laskeraja arendamine

2000,00

3

MTÜ Tääksi Küla Selts

Tääksi järve puhkeala korda

870,68

4

MTÜ Mõisaküla Kultuuriselts

Efektiivne Mõisaküla, kino peab saama

1714,01

16

MTÜ Puiatu Haridusselts

Rohkem võimalusi

1999,00

15

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus

Rannatee rajamine ja välikäimla soetamine

1140,00

8

MTÜ Tipu Looduskool

Tipu Looduskooli õueala hooldus ja arendamine

1877,80

 

Viljandi maavanema 18.05.2015.  korraldusega nr 1-1/15/240 kohaliku omaalgatuse programmi 2015.a. kevadvoorus osalise rahastuse saanud taotlused:

 

Meede 1 Kohalik areng

 Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuseks eraldatud summa eurodes

28

MTÜ Kärstna Külaliikumine

Kärstna küla traditsioonid 2015

1 059,00

5

MTÜ Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts

VIII Meefestival Karksi-Nuias

1 389,31

14

MTÜ Kildu Külade Ühendus

Mu kodu on Kildul 3

753,60

6

MTÜ Tuhalaane

Väärtustades traditsioone, austame kogukonda IV

538,00

31

MTÜ Puiatu Haridusselts

Helidega elus

1 222,00

17

MTÜ Tantsu-klubi Sakala

Viljandi linna- ja maakonna harras-tustantsijate tantsugala

1 000,00

36

MTÜ Spordi-klubi Tääksi

Jalgpall ületab piire

1 000,00

26

MTÜ Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts „Rukkilill"

Pärand on pärijate hoida

891,00

10

MTÜ Tipu Looduskool

Sooülikooli aastaseminar

816,50

11

MTÜ Uue- Kariste – Rimmu Naisselts

Käib töö ja vile koos

398,44

40

MTÜ Külasets Rimmo

Värät om valla

1 580,00

23

MTÜ Kõpu Naisselts

Kõpu kihelkonna päev

1 220,51

29

MTÜ Viljandimaa Spordiliit

Viljandimaa harrastussportlaste osalemine 14. Eestimaa Spordi-mängudel, Saare-maal 10.-12.juuli 2015.

1603,50

 

 

Meede 2 Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

 

Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

Toetuseks eraldatud summa eurodes

17

MTÜ Viljandi-maa OTT

Viljandimaa OTT välitelgid

1 045,00