Kohaliku omaalgatuse programmi 2014.a. kevadvooru rahastamise tulemused.

2014.a kohaliku omaalgatuse programmi kevadvooru laekus 77 taotlust, millest nõuetele vastavaks tunnistati 75 projekti, millega taotleti toetust 103 460,82 eurot.

Meetmes 1 kohalik areng vastas nõuetele 51 taotlust, millega taotleti toetust 66 403,64 eurot.

Meetmes 2 elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine vastas nõuetele 24 taotlust, millega sooviti toetust summas 37 057,18 eurot.

 

Esitatud 75  projektitaotlusest rahastati kokku 39 projekti  kogusummas 48 267,28 eurot. Kogu taotletud summa sai 30 projekti ja 9 projekti osaliselt.

Meetmes 1 kohalik areng jagati toetuseks kokku  28 336,49 (kakskümmend kaheksa tuhat kolmsada kolmkümmend kuus eurot ja 49) eurot. Rahastuse sai 25 projekti.

Rahastust ei saanud kokku 36 projekti.

 

 

2014 rahastatud taotlused vastavalt maavanema korraldusele:

Meede 1. Kohalik areng.

Projekti number

Taotleja

Projekti  nimi

Toetuseks eraldatud

8

MTÜ Karksi-Nuia Aianduse ja Mesinduse Selts

VII Meefestival Karksi-Nuias

1782,40

9

MTÜ Ruhijärve

Traditsioonid meie ümber

897,00

1

MTÜ Karksi Haridusselts

Trükis " Aastad ja inimesed Karksi kultuuri- ja hariduselus" IV osa

1715,00

24

MTÜ Pillerpall

Koos lastega ja lastele

535,00

37

MTÜ Kildu Külade Ühendus

Mu kodu on Kildul

1146,20

15

MTÜ Tipu Looduskool

Tere Tipu VII kokkutuleku korraldamine

721,40

47

MTÜ Tarvastu Kool

Loovuslaager Tarvastus

440,00

30

MTÜ Vastemõisa Naiste Ühendus

Teadmised ja oskused "Lilletegude" töötubadest

880,00

43

MTÜ Abja Kultuurisepad

Videoklipid sarjas "Mede inimese"

1159,19

50

MTÜ Sooma Racing Team

"Soomaa Vikatimees 2014" korraldamine

750,00

36

MTÜ Külaselts Rimmo

Kodu on seal, kus on süda

1833,00

44

MTÜ Puiatu Haridusselts

415 liidab ja liigutab

1310,50

22

MTÜ Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts Rukkilill

Tugev kogukond on tugeva riigi nurgakivi II

1020,00

45

MTÜ Pillistfer

Rahvusvaheline talgulaager Pilistvere

1400,00

3

MTÜ Tuhalaane

Väärtustades traditsioone, austame kogukonda II

970,00

39

MTÜ Karksi Kultuuriselts

Karksi Kultuuriseltsi tegemised külas ja vallas

993,00

16

MTÜ Soe Külaliikumine

Traditsioonid meie ümber IX

1249,00

38

MTÜ Viiratsi Spordiklubi

Viljandi valla Perepäeva seikluse õpituba

1193,40

25

MTÜ Kosksilla Arenguselts

Mulgi küla heakord, külapäev ja suvelaat

1120,50

32

MTÜ Kärstna Külaselts

Ühtsem Kärstna küla 2014

1435,00

35

MTÜ Vaibla Külaselts

Kolga-Jaani valla külaseltside kärgstruktuuri loomine

1774,00

23

MTÜ EELK Kõpu Peetri Kogudus

Tugevad kogukonnad Puiatus ja Kõpus

440,00

17

MTÜ Valma Külaselts

Kalurite päev Valmas

535,00

21

MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa

 

 

 

20 aastat Ühendus Kodukant Viljandimaad I

1236,90

27

MTÜ Kivilõppe Puhkekeskus

Kivilõppe ujumisranna ja laagriplatsi talgud

1800,00

 

 

 


 

Meede 2. Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Projekti number

Taotleja

Projekti  nimi

Toetuseks eraldatud

15

MTÜ Kõo Külaselts

Kõo valla laste ja noorte loodusõpperada - õpetlik, kasulik ja põnev

1550,70

23

MTÜ Kaarli Naisselts

Kaarli tehnikaklubile tehnika ja seadmete hankimine

1787,00

21

MTÜ Külaselts Rimmo

Lämmin taren om öö olla

2000,00

4

MTÜ Tipu Looduskool

Tipu Looduskooli väliklassi mööbel

861,56

7

MTÜ EKNK Mõisaküla kogudus

Infotahvlite ja kasutusjuhendite soetamine ning paigaldamine

356,94

12

MTÜ Spordiklubi Võhma

Sport Ühendab kogukonda

1976,00

24

MTÜ Säärane Mulk

Uue-Kariste järve äärse puhkeala arendamine

2000,00

14

MTÜ Lilli Looduskeskus

Telk ja välimööbel Lilli külla

814,20

3

MTÜ Pillerpall

Laste mänguväljak

2000,00

9

MTÜ Voibre

Esimene samm

1999,80

19

MTÜ Penuja Külaarendamise Selts

Penuja külamaja külalistubade parendamine ja sisustamine

1434,25

8

MTÜ Männikas

Mänguväljaku rajamine Männimäe tee 27 IV etapp

704,16

6

MTÜ Viiratsi Puuetega Inimeste ja Üksikvanemate Ühing

Viiratsi Päevakeskuse tervisetaastustoa arendamine

507,18

1

MTÜ Tuhalaane

Üks kord mõõda, üheksa korda lõika

1939,00

 

 

2014 . aasta kevadvooru osalise rahastuse saanud taotlused vastavalt maavanema 29.05.2014 korraldusele nr1-1/2014/290:

 

Meede 1. Kohalik areng

Projekti number

Taotleja

Projekti  nimi

Toetuseks eraldatud

36

MTÜ Külaselts Rimmo

Kodu on seal, kus on süda

1833,00

45

MTÜ Pillistfer

Rahvusvaheline talgulaager Pilistvere

1400,00

3

MTÜ Tuhalaane

Väärtustades traditsioone, austame kogukonda II

970,00

39

MTÜ Karksi Kultuuriselts

Karksi Kultuuriseltsi tegemised külas ja vallas

993,00

32

MTÜ Kärstna Külaselts

Ühtsem Kärstna küla 2014

1435,00

35

MTÜ Vaibla Külaselts

Kolga-Jaani valla külaseltside kärgstruktuuri loomine

1774,00

21

MTÜ Ühendus Kodukant Viljandimaa

20 aastat Ühendus Kodukant Viljandimaad I

1236,90

 

 

Meede 2. Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine

Projekti number

Taotleja

Projekti  nimi

Toetuseks eraldatud

19

MTÜ Penuja Külaarendamise Selts

Penuja külamaja külalistubade parendamine ja sisustamine

1434,25

6

MTÜ Viiratsi Puuetega Inimeste ja Üksikvanemate Ühing

Viiratsi Päevakeskuse tervisetaastustoa arendamine

507,18