Rahastatud taotlused 2013.a. kevadvoorus

Kohaliku omaalgatuse programmi 2013.a I vooru esitati 139 taotlust, kvalifitseerus 138 taotlust.  
Kokku taotleti toetust 141 724,21 €, raha jaotada  47 099,05 (nelikümmend seitse tuhat üheksakümmend üheksa € ja 5 senti) €.
 

Meetmesse 1 kogukonna areng esitati 56 taotlust, millega sooviti toetust summas 64 561,82 €, toetati 29 taotlust summas 20 577,31 €. Kogu taotletud summa sai 11 taotlejat, osaliselt toetati 18 taotlejat. Toetuseta jäi 27 taotlust.
 

Meetmesse 2 kogukonna pärandi säilitamine esitati 13 taotlust, millega sooviti toetust 15 670,60 €, toetati 6 taotlust summas 5918,70 €. Kogu taotletus summa sai 4 taotlejat, osaliselt toetati 2 taotlejat. Toetuseta jäi 7 taotlejat.
 

Meetmesse 3 kogukonnateenused esitati 46 taotlust, millega sooviti toetust summas 56 891,79 €, toetati 20 taotlust summas 19329,04 €. Kogu taotletus summa sai 13 taotlust, osaliselt toetati 7 taotlust. Toetuseta jäi 26 taotlust.
 

Meetmesse 4 õpiringid esitati 23 taotlust, millega sooviti toetust summas 4600 €, toetati 6 taotlust summas 1200,00 €, ilma toetuseta jäi 17 taotlust.

 

Esitatud 138 projektitaotlusest rahastati kokku 60 projekti s.h. 34 projekti taotletud summas, 26  osaliselt. Rahastust ei saanud kokku 78 projekti.

 

Rahastatud taotlused 2013.a. kevadvoorus.

 

Meede 1. Kogukonna areng.

KOP M1 – Kogukonna areng -hindamise koondtulemused 

KOKKU (punktide keskmine)

Projekti toetus KOP-ist

Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

 

 

 

 

20 651,31

32

Kuhjavere Küla Selts MTÜ

IX külateatrite festival Kuhjaveres

3,24

1 437,00

51

Tarvastu Külaselts MTÜ

Suvi 2013 Tarvastu külas

3,23

197,00

14

Karksi Kultuuriselts MTÜ

Hoiame ja arendame maaelu

3,19

1 300,00

36

Tuhalaane MTÜ

Väärtustades traditsioone, austame kogukonda

3,19

658,00

52

Tuleviku Mulgid MTÜ

Karksi malev 2013

3,18

977,00

9

Seltsing Metsanurme, Malle Ereline

Pärandkultuuriaasta tegemised Lillis

3,18

400,00

10

Kildu Külade Ühendus MTÜ

Pärandades pärijale

3,18

704,39

23

MTÜ Viljandimaa Singel

Maskiball - kui unustatud rahvatraditsiooni ellukutsumine

3,12

1 567,80

3

Seltsing Uue-Kariste Arengurühm, Ivi Alp

Saame kokku Uue-karistes

3,05

746,00

54

Soe Külaliikumine MTÜ

Traditsioonid meie ümber VII

3,04

693,00

29

Viljandimaa Lasterikaste Perede Ühendus MTÜ

Tervisepäevad Holstre-Polli  ja Viljandi radadel

3,00

1 263,50

45

Abja Kultuurisepad MTÜ

Mulgimaa kultuuriklipid

3,00

541,84

34

Suure-Jaani Kultuurikoda MTÜ

Lehola-Lembitu mängud Suure-Jaani vallaküladele

2,98

525,00

15

Vana-Kariste Külaselts MTÜ

Väikeste mulkide suvi Saapakülas

2,89

619,36

49

Ivaski ja Lemmakõnnu külaselts Rukkilill MTÜ

Tugev kogukond on tugeva riigi nurgakivi

2,83

1 160,00

28

Penuja Külaarendamise Selts MTÜ

Penuja algkool kahe põlvkonna vilistlaste kokkutulek ja külapäev

2,77

624,56

11

Karksi-Nuia AMS MTÜ

Meefestival Karksi-Nuias 06.-07.sept 2013

2,76

910,96

41

Kosksilla Arenguselts MTÜ

Külapäev ja laat Kosksillal

2,73

430,00

47

Accordion Music Group MTÜ

Akordionistide õppelaager

2,73

428,80

13

Karksi Lastekaitse Selts Muumitroll MTÜ

II Taasiseseisvumispäeva laste ja noorte motokross Ainja lasterajal

2,69

354,60

19

Külaselts Rimmo MTÜ

Mulgi kännust kasunu tulehoidjad

2,63

700,00

27

Viltek MTÜ

Viljandimaa Tervist Edendavate Koolide sügiskool

2,60

298,00

56

Tusti Külaselts MTÜ

Tusti mõisapargi hoolduskava

2,58

405,00

35

Ühendus Kodukant Viljandimaa

Aastaring külades

2,58

1 221,20

20

Ramses MTÜ

Küladepäev 2013 Kuni su küla veel elab

2,53

500,00

25

Valma Külaselts MTÜ

Kalurite päev Võrtsjärve ääres

2,50

300,00

26

Halliste Jahiselts MTÜ

Halliste valla töö- ja puhkemalev 2013

2,48

788,30

12

Viljandi Maakonna Pensionäride Ühendus MTÜ

Aktiivne ja tegus eakas

2,47

500,00

43

Pillistfer MTÜ

Pilistvere kogukonna arengukava ja strateegia uuendamine

2,43

400,00

 

 

 

 


 

 

 

Meede 2. Kogukonna pärandi säilitamine.

KOP M2 – Kogukonna pärandi säilitamine - hindamise koondtulemused

KOKKU (punktide keskmine)

Projekti toetus KOP-ist

 

Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

 

5 918,70

 

5

Holstre Pere Selts MTÜ

Holstre lugu - hariduselu Holstres

3,30

1 554,40

 

7

Karksi Haridusselts MTÜ

Karksi kandi rahvakalender

3,18

670,00

 

12

Tarvastu Muuseumi Sõprade Selts MTÜ

Tarvastu valla kultuuriväärtused nähtavaks!

3,10

1 476,00

 

6

Supsi ja Seruküla Külaselts MTÜ

Kogumik "Kõpu radadel"

3,02

1 070,00

 

9

Heimtali Mõisakooli Selts MTÜ

Mõisaajast tänapäeva

2,60

1 000,00

 

2

Mõisaküla Noortekeskus HELAR MTÜ

Mõisaküla noortetöö kroonika 2012

2,48

148,30

 

 

 


 

 

Meede 3. Kohaliku elukeskkonna parandamine ja kogukonnateenused.

KOP M3 – Kogukonnateenused - hindamise koondtulemused 

KOKKU punktide keskmine

Projekti toetus KOP-ist

 

Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

 

19 329,04

 

13

Uusna Külamaja MTÜ

Noored on meie tulevik

3,38

1 600,00

 

18

Kärstna Külaliikumine MTÜ

Kärstna küla vabaajaväljaku hooldusremont

3,24

1 080,00

 

15

Karksi Kultuuriselts MTÜ

Sülearvuti

3,12

360,00

 

12

Ülde Küla Selts MTÜ

Soe ja valge külasaal

3,08

1 600,00

 

10

Kitzbergi Sõprade Selts MTÜ

Kizbergi muuseum

3,06

1 285,90

 

31

Tipu Looduskool MTÜ

Kogukonna ja vabatahtlike kaasamine Tipu Looduskooli ala väljaarendamisel

3,04

722,00

 

37

Kosksilla Arenguselts MTÜ

Kevadised heakorratööd

3,02

265,00

 

2

Ühtne Võhmaküla MTÜ

Amfiteater

3,00

1 600,00

 

7

Kolga-Jaani Tuletõrje Selts MTÜ

Kustutusvee kättesaadavuse parandamine

2,96

1 600,00

 

3

Viiratsi puuetega inimeste ja üksikvanemate ühing MTÜ

Tervisekeskuse invetari soetamine

2,86

723,95

 

6

MTÜ Mõisaküla Noortekeskus HELAR

Poksiringi varustuse täiendamine

2,76

363,19

 

20

Kivilõppe Puhkekeskus MTÜ

Kvaliteetne helitehnika kogukonna ürituste läbiviimiseks

2,76

1 400,00

 

40

Lilli Looduskeskus MTÜ

Lilli bussijaama remont

2,74

500,00

 

39

Kultuuriselts KAI

Avasta kangakudumise imeline maailm ehk pärijata pole pärandit

2,68

800,00

 

19

Lõuna-Mulgimaa Puuetega Inimeste Ühing MTÜ

Abja Päevakeskus 2013 - kogukonna liitmine õpitegevustega

2,66

579,00

 

30

Kõpu Naisselts MTÜ

Tikkimismasin

2,66

1 420,00

 

26

Vardja Külaselts MTÜ

Vardja küla Kiigemäe platsi arendamine

2,64

840,00

 

9

Seltsing Metsanurme, Malle Ereline

Arendame Lilli külale kogukonnateenuseid

2,56

345,00

 

38

Mulgi Spordiselts MTÜ

Kuritse lastetiiru kaarraja arendamine

2,56

1 600,00

 

8

Meleski Klaasiajaloo Selts MTÜ

Lalsi kalmistu väravad I

2,56

645,00

 

 


 

Meede 4. Õpiringid

KOP M4 – Õpiringid - hindamise koondtulemused

 

KOKKU punktide keskmine

Projekti toetus KOP-ist

Projekti nr

Taotleja

Projekti nimi

KOP-ist taotletav summa

 

 

 

 

 

1 200,00

16

Seltsing Polli keraamika- ja käsitöökoda

Polli keraamika- ja käsitöökoja õpiringid

200,00

3,14

200,00

18

Seltsing Kultuurne Kõo

Isad ja pojad

200,00

3,08

200,00

3

Mulkide Seltsi Viljandi kogukond MTÜ

Mulgi murde õpiring

200,00

3,06

200,00

6

Kõpu Peetri kogudus MTÜ

Külatunnid Puiatus

200,00

3,02

200,00

10

Singel Kodu MTÜ

Käeline tegevus - odavalt, säästlikult ja ISE

200,00

2,94

200,00

7

Teeme MTÜ

Üksikvanematele võrdsemad võimalused

200,00

2,84

200,00