Uudised ja teated

Maavalitsused kui valitsusasutused hakkavad kasutama uuest aastast ühist visuaalset identiteeti

24.10.2014

Kolmapäeval, 22.oktoobril selgitas riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed Viljandi maavalitsuses kõikidele Eesti maavalitsuste maasekretäridele, kuidas toimub maavalitsuste üleminek ühisele visuaalsele identiteedile. Maavalitsused loobuvad alates 1. jaanuarist 2015 ametlikus asjaajamises maakonnavappide kasutamisest ning valitsusasutustena võtavad kasutusele riigivapi- või kolme lõviga lo...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.