Uudised ja teated

Perekonnaseisuametniku eksami teade

02.02.2016

Vastavalt regionaalministri 25.02.2010 määruse nr 4 § 4 ja 5 annab Viljandi Maavalitsus teada kohaliku omavalitsuse ametnikele suunatud perekonnaseisuametniku eksamieelsest koolitustest ja kuulutab välja Viljandi maakonna kohalike omavalitsuste ametnikele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks teoreetilise ja praktilise osa eksami. Koolitus toimub 10. veebruaril 2016 algusega kell 9.00 Viljand...  Loe edasi »

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus. Loe täpsemalt siit.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.