Uudised ja teated

Tunnustati noorsootöö valdkonna parimaid

05.10.2015

Reedel, 2. oktoobril tunnustati Sakala Keskuses haridus- ja noorsootöö valdkonna tegijaid üritusel „Viljandimaa õpib ja tänab". Selle aasta noorsootöö valdkonna parimateks valiti: aasta osaluskogu: Viljandi Gümnaasiumi õpilasesindus; aasta kohalik omavalitsus: Viljandi Linnavalitsus; aasta huvikool: MTÜ Taibukate Teaduskool; aasta noorsootöötaja: Riina Tootsi; aasta noor: Eleriin Lõssov; aa...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.