Uudised ja teated

Tänavu toetab riik Viljandimaal hajaasustuse programmi elluviimist 136 000 euroga

22.06.2016

Tänavu toetab riik Viljandimaal hajaasustuse programmi elluviimist veidi üle 136 000 euroga, millele kohalikud omavalitsused lisavad vähemalt sama suure summa. Riigi poolne toetus on väga suureks abiks maal elavatele peredele vee- ja kanalisüsteemide ehitamisel ja juurdepääsuteede rajamisel. Viljandi Maavalitsuse majandusarengu peaspetsialisti Jane Lumiste sõnul esitati maakonnas kokku 248 t...  Loe edasi »

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus. Loe täpsemalt siit.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.