Uudised ja teated

Koolivaheaeg muudab tavapäraselt Viljandimaa bussigraafikuid

17.10.2014

Koolides algav vaheaeg jätab Viljandimaal käigust ära õpilastega seotud liine. Alates 20. oktoobrist kuni 26.oktoobrini 2014.a jäävad käigust ära avalikud õpilastega seotud liinid nr 12,13, 16, 21, 36A, 43A, 54, 56, 66, 67, 68. Bussiliin nr 51 ei sõida koolivaheajal Abjast Laatresse ja bussiliin nr 57 Abjast Halliste koolini. Liin nr 15A jääb käiku seoses Viljandi Kutsehariduskeskuse õppetööga...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.