Uudised ja teated

Haldusjärelevalve tõendas puudusi Kõpu Vallavolikogu haldusaktides

21.10.2016

Viljandi maavanemale edastati vaided Kõpu Vallavolikogu 31.08.2016 otsustele nr 37 ja 38. Esitatud vaiete kaudu said maavanemale teatavaks asjaolud, mis viitavad võimalusele, et kohaliku omavalitsuse haldusaktid võivad olla õigusvastased. Maavanem algatas 7. oktoobril 2016 järelevalve Kõpu Vallavolikogu aktide kontrollimiseks, millest kaks puudutasid rahvaküsitluse korraldamist ja küsitluse t...  Loe edasi »

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus. Loe täpsemalt siit.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.