Uudised ja teated

Viljandimaa tunnustas 2014 aasta silmapaistvaimaid kodanikuühendusi

28.11.2014

Täna, 28.novembril, Viljandimaa Kodanikeühiskonna tunnustamispäeval jagati Olustvere mõisas piduliku tseremoonia käigus auhindu ja tänukirju kodanikuühendustele, kes valiti 2014 aasta parimateks. Tunnustamiskomisjon tegi valiku neljas kategoorias ning seega on tiitli saajateks: Parim terviseedendaja – MTÜ Sürgavere Küla Selts (Eve Soopa) Nominent: Tiina Türk Koda...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.