Uudised ja teated

Viljandi maavalitsuse eelinfo 29.juuni -5.juuli 2015

29.06.2015

Esmaspäev, 29.juuni - kell 8.21 juhtkonna nõupidamine maavalitsuse väikeses saalis III korrus. Info: personalispetsialist Ülle Riiner, tel 433 0400, info@viljandi.maavalitsus.ee - kell 10.00 maavanem Erich Palm Suure-Jaanis 800. aasta madisepäeva lahingu tähistamisest üritusel Info: personalispetsialist Ülle Riiner, tel 433 0400, info@viljandi.maavalitsus.ee - kell 11.30 kohtub maavanem ...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.