Uudised ja teated

Viljandi maavalitsuse eelinfo 3. – 9. november 2014

31.10.2014

Esmaspäev, 3.november - kell 8.30 toimub juhtkonna nõupidamine maavanema kabinetis. Info: maavanema sekretär Halja Viies, tel 433 0400, halja.viies@viljandi.maavalitsus.ee - kell 13.00 osaleb planeeringutalituse juhataja Tiia Kallas Pärnu maavalitsuses Kilingi-Nõmme – Riia 330 kV elektriliini planeeringu koosolekul. Info: Tiia Kallas, tel 433 0422, tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee - ke...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.