Uudised ja teated

Sigade aafrika katk levib Viljandimaal kodusigadel

31.07.2015

Viljandimaalased on teinud sigade aafrika katk valvsaks, sest eilse seisuga oli katku diagnoositud juba kolmes koduseafarmis. Maakonna loomatauditõrje komisjoni 29. juuni koosolekul andis kohaliku veterinaarkeskuse juhataja ülevaate olukorrast, senistest tegevustest ja kasutatavatest meetmetest haiguse leviku tõkestamisel. Katku ohtlikkusele ja olukorra tõsidusele ning kiirele levikuga viit...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.