Uudised ja teated

Viljandi maakonnas alustanud 30 uut haridustöötajat kutsuti vastuvõtule

01.09.2014

Viljandi Sakala keskuses toimus täna, 1. septembril uute õpetajate vastuvõtt. Viljandi maavalitsuse, Viljandi linnavalitsuse ning Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juhtide vastuvõtule oli kutsutud 30 sel aastal maakonnas tööd alustanud uut kooli- ja lasteaiajuhti ning õpetajat. Õpetajaid tervitas Viljandi maavanema kohusetäitja, maasekretär Kül...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.