Uudised ja teated

Muutuvad maakonna bussiliinide sõiduplaanid

30.08.2016

Alates 1.septembrist muutuvad bussiliinide nr.15,16, 20, 29 ja 55 sõiduplaanid. Alates 3. septembrist muutuvad linnalähiliinide nr 9 ja nr 10 nädalavahetuse sõiduplaanid seoses rongide sõiduplaanide muudatusega. Liin nr 8 jääb nädalavahetustel käigust ära ja raudteejaama hakkab teenindama linnaliin nr 9. Muutunud on mitmed väljumiste kellajad. Palume jälgida uusi sõiduplaane Viljandi Maava...  Loe edasi »

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus. Loe täpsemalt siit.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.