Uudised ja teated

Lõuna-Viljandimaa inimestel säilib võimalus Pärnu maakonda tööle ja kooli sõita

22.07.2014

Alates 1.augustist loobub AS Hansa Bussiliinid kommertsalustel teenindatavast kaugliinist 371 Viljandi-Mõisaküla- Kilingi-Nõmme –Pärnu. Buss väljub Viljandist 6.55 ja on Kilingi-Nõmmes 8.20, kus algab kool 8.30. Viljandimaalt käib praegustel andmetel sinna kooli 9 last. Maanteeamet otsis han...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.