Uudised ja teated

Viljandi maavalitsuse eelinfo 1.-7.juuni 2015

29.05.2015

Teisipäev, 2.juuni - kell 9.30-16.00 osaleb peainspektor Imbi Suurpere lasteaia direktorite koolituspäeval Vabaduse plats 4 Info :Imbi Suurpere, tel 433 0437, imbi.suurpere@viljandi.maavalitsus.ee - kell 10.00 maakonnaplaneeringu lahenduse arutelu Viljandimaa piirkonna kohalike omavalitsustega Viljandi vallavalitsuses. Osalevad arengu-ja planeeringuosakonna juhataja Kaupo Kase, planeeringut...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.