Uudised ja teated

Viljandi maavalitsuse eelinfo 30. märts -5.aprill 2015

26.03.2015

Esmaspäev, 30. märts - kell 8.21 juhtkonna nõupidamine maavalitsuse väikeses saalis III korrus Info: maavanema sekretär Halja Viies, tel 433 0400, halja.viies@viljandi.maavalitsus.ee Teisipäev, 31. märts - kell 17.00-19.00 Viljandimaa Noortekogu asendusjuhatuse koosolek Viljandi Maavalitsuses tuba 106. Info: noorsootöö peaspetsialist-alaealiste komisjoni sekretär Riina Tootsi, tel 433 04...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.