Uudised ja teated

Viljandi maavalitsuse eelinfo 29.september- 5.oktoober 2014

26.09.2014

Esmaspäev, 29.september - kell 8.30 toimub juhtkonna nõupidamine maavanema kabinetis. Info: maavanema sekretär Halja Viies, tel 433 0400, halja.viies@viljandi.maavalitsus.ee - kell 15.00 Järva maavanema kokkuvõte tehtust Paides. Osaleb maavanema kohusetäitja Küllike Kütt. Info: Küllike Kütt, tel 433 0402, kyllike.kytt@viljandi.maavalitsus.ee 29.septembril osaleb sotsiaalala peaspetsiali...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.