Uudised ja teated

Kooliõpilaste sõit Viljandi maakonna maaliinidel alates 1. oktoobrist 2016

29.09.2016

Õpilastele annab sõiduõiguse maaliinidel bussijuhi juures registreeritud kiipkaart või pilet. Alates 1. oktoobrist saavad õpilased kaardi puudumisel osta sooduspileti hinnaga 50 senti. Siiani ei olnud Viljandi maaliinidel sooduspiletit õpilastele määratud, juhul kui õpilasel puudus kohaliku omavalitsuse või (riigi)kooli poolt antav tasuta sõiduõigust tõendav kiipkaart, tuli osta pilet tavahinn...  Loe edasi »

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus. Loe täpsemalt siit.

 

Viljandi maavalitsus

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.