Uudised ja teated

Viljandi maavanema kõne Eesti Vabariigi 97. aastapäeva tähistamise vastuvõtul

26.02.2015

Armsad viljandimaalased, lugupeetud külalised! Soovin Teile kõigile kogu südamest õnne Eesti Vabariigi 97. sünnipäeval! Täna saame tähistada meie kodumaa sünnipäeva ajal, millal oleme nautinud pikimat priiuseaega. Tsiteerin meie President Lennart Meri 14. aasta taguseid mõtteid, mis on ka täna aktuaalsed. Me ei saa jõukat ja õnnelikku Eestit üles ehitada, kui meil puudub nägemus globaalsest ...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.