Uudised ja teated

Ameerika suursaatkonna kultuuriatašee vaimustus Anu Raua loomingust

20.11.2014

Üleeile Viljandimaa visiiti alustanud Ameerika Suursaatkonna Eesti esinduse kultuuri- ja pressiatašee Caitlyn Kim külastas eile Heimtali mõisakooli ning kohtus Heimtali muuseumis vaibakunstnik Anu Rauaga. Suursaatkonna esindust saatis Heimtalis Viljandi maavanem Erich Palm. Üheskoos tehti tutvust Heimtali ringhoones asuva spordikompleksi- ja renoveeritud mõisahoonega, söödi koolilõunat ning s...  Loe edasi »

Viljandi maavalitsus

Siseministri valitsemisalas oleva Viljandi maavalitsuse põhitegevuseks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, haridusalaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengualaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, majandusalaste, ühistranspordialaste, rahvastiku toimingute alaste, perekonnaseisualaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine, infosüsteemidealase koostöö korraldamine ja kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.
Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus, mis korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist.